Les escoles garanteixen el dret a l’ensenyament religiós a Catalunya?

Article publicat a Catalunya Religió

En aquest article la LUCIA MONTOBBIO, fa una reflexió  de l’ensenyament religiós a Catalunya com un dret que moltes famílies desconeixen. Tot i que les escoles públiques i concertades han de facilitar la sol·licitud per estudiar religió catòlica, jueva, evangèlica o islàmica, sovint no ho fan. En l’article desenvolupa els diversos motius que molts cops com a sindicat hem denunciat.

Un article molt interessant on el nostre company FERRAN PIÑERO ha participat d’aquesta reflexió.

Us adjuntem aquí el contingut de tot l’article i també el podeu visitar aquí.

“LUCIA MONTOBBIO –CR Els mesos de febrer i de març són temps de jornades de portes obertes a escoles i instituts. Les famílies s’estudien amb deteniment els programes educatius i l’oferta curricular del centre. Entre les característiques que s’analitzen abans d’inscriure als fills i filles, a un lloc o a l’altre, es troba la qüestió de l’ensenyament religiós.

Sovint, es pensa que l’escola pública ha de ser laica. Més d’una vegada ha ressonat el lema: “Escola pública: laica, catalana i coeducadora”. Així i tot, ara per ara, l’escola a Catalunya és aconfessional, però no laica. Sovint, també es creu que la majoria d’escoles concertades imparteixen religió catòlica, donades les comunitats religioses que les van fundar, i que en part, les sostenen.

El cert, però, és que si es rep finançament públic, sigui total o sigui parcial, i amb la llei a la mà, el centre educatiu ha de donar la possibilitat d’estudiar religió catòlica, religió jueva, religió evangèlica o religió islàmica. Ara bé, totes les escoles i instituts públics o concertats faciliten el coneixement d’aquesta opció? I, totes les famílies que voldrien estudiar alguna d’aquestes quatre religions són conscients d’aquest dret i el reclamen? Sobre això, què responen les escoles, les famílies, les comunitats religioses, els sindicats de professors de religió i el Departament d’Ensenyament?

El full per sol·licitar ensenyament religiós

En principi, totes les escoles i instituts concertats o públics haurien de facilitar un full de sol·licitud a les famílies que matriculin els seus fills i filles al seu centre. Això és així perquè l’ensenyament religiós és un dret sostingut per diverses lleis: la Constitució del 1978, els acords de cooperació de 1992 o la llei orgànica d’educació de 2013.

Precisament aquesta informació s’ha recordat aquest mes en el butlletí del Consell Evangèlic de Catalunya. “L’assignatura de religió evangèlica és confessional, però està al servei de tota la societat, ja que és respectuós amb les altres creences. En cas que els fulls de sol·licitud no ofereixin aquesta opció, us preguem que ens ho comuniqueu per poder intervenir. Recordeu que a les escoles públiques s’ha d’oferir la religió evangèlica, així com altres confessions, en tots els centres”, afirmen en la comunicació.

Què diuen les escoles?

Elisenda Camí, directora de l’escola pública Pit Roig (Horta Guinardó) i membre de la comunitat evangèlica Betlem de Barcelona, afirma que tot i que és cert que existeix un formulari de sol·licitud per a educació religiosa, en la seva experiència, rares vegades es demana.

“Al llarg de la meva gestió com a directora, només una família ha consultat sobre la possibilitat de rebre educació religiosa a l’escola, em penso que aquest àmbit  cada vegada més es delega al cercle familiar, i la majoria de les famílies opten per institucions educatives concertades, o privades, que sí que ofereixen aquesta opció, com l’escola Urgell”, afirma Camí. I si fos el cas que la família no es pogués permetre el cost d’aquestes escoles?: “Llavors, amb freqüència, acudeixen a la formació que s’imparteix en el seu centre de culte”.

Josep A. Álvarez, director de l’escola Urgell de Barcelona, ho confirma: “Nosaltres som una escola concertada i fem religió evangèlica, de fet, la majoria de les famílies que venen a l’escola ho fan per una qüestió ideològica, per aquestes famílies és important la religió i agraeixen tot el treball que es realitza en aquest sentit”. Tanmateix, a l’escola adventista Urgell sí que faciliten el full de preinscripció del Consorci Educatiu de Barcelona, i les famílies poden demanar qualsevol de les religions reconegudes: jueva, evangèlica, catòlica o islàmica. “Però avui dia, tots els nostres alumnes cursen religió evangèlica”, comptabilitza Álvarez.

Antje Grambow, professora de religió al Col·legi Alemany d’Esplugues de Llobregat (centre privat), explica que la religió que s’imparteix en aquest centre segueix el model que cada vegada més es dona en les escoles públiques alemanyes. “Sigui creient o no, l’alumne ha d’escollir entre estudiar ètica o religió ecumènica, és una formació més aviat història, cultural, que ens ajuda a entendre el perquè del nostre present”, diu.

Les comunitats religioses com a lloc formatiu preferent

Grambow també és pastora a l’Església Alemanya a Barcelona Per això, pot observar, que en tocar qüestions que afecten més l’espiritualitat i la fe, les famílies confien en l’acompanyament i servei dels centres de culte. També ho veu en el cas d’altres tradicions religioses, fora de la protestant: “A Catalunya, la religió s’aborda o es percep de forma diferent que a Alemanya, i potser és perquè cada país té la seva història, però hi ha una tendència a pensar que la religió en la seva globalitat, ja sigui la seva dimensió tradicional, cultural, o espiritual, s’hauria de quedar en l’àmbit privat”. Certament, veiem exemples d’això mateix tant a la comunitat jueva com en la musulmana.

Des del Comunitat Israelita de Barcelona CIB.CAT i des de la Comunitat ATID, expliquen que les famílies opten per enviar els fills i filles a l’escola privada Hatikva. “Aquí és on els pares i mares prefereixen inscriure els infants perquè estudiïn religió jueva, i sinó, assistiran a la sinagoga on comptaran amb la Talmud Torá on s’estudia el judaisme”, descriu Irene Muzás, rabina de la comunitat ATID.

Ferran Piñeiro, membre del sindicat de professors de religió JUNTS-SDRC, i professor de religió a Institut Lluís Vives i Fort Pius (ambdós a Barcelona), descriu que hi ha famílies que tot i conèixer el seu dret a sol·licitar religió, no ho fan perquè prefereixen acudir a les seves comunitats. Exemplifica: “Conec a joves musulmans que opten per formar-se i treballar la seva dimensió religiosa i espiritual a les mesquites”. El motiu és que, dins de la seva religió, hi ha “diverses branques, en el cas de la musulmana sunnites i xiïtes, però també hi ha diverses maneres de fer, de celebrar segons el país d’origen i no acaben de veure com un mateix professor de religió islàmica pot abraçar tota aquesta rica diversitat que té la comunitat a Catalunya”.

Mohamed Halhoul, secretari general de l’associació cultural religiosa Associació Consell Islàmic Cultural de Catalunya, declara: “Ja portem cinc anys des que va començar la prova pilot en religió islàmica, i tot estar contents amb els indicadors, la petició a les escoles és visiblement inferior al nombre de famílies musulmanes que tenen fills en edat d’escolarització”. “Igualment, estem concentrats en el repte de poder formar a professors i professores que puguin impartir religió islàmica i amb el nivell que correspon en llengua catalana”, assegura. També confirma que moltes famílies acudeixen a les mesquites per treballar la seva fe i formar-se en les festes i cultes pròpies de la religió islàmica. Però, “això, no pot substituir la matèria d’ensenyament religiós, ha de ser complementari”.

Famílies sol·licitants

35 pares i mares, de la comunitat cristiana catòlica del Casal Loiola, escollits a l’atzar, responen negativament a la pregunta de si han rebut el full de sol·licitud per estudiar una religió o una altra. Alguns matricularan els seus infants a escoles públiques, altres a escoles a concertades, altres a privades, però cap ha vist aquest full en el moment de fer les preinscripcions o les inscripcions.

Aquesta mostra, mínima i anecdòtica de famílies barcelonines, confirma la preocupació que es dedueix del butlletí del Consell Evangèlic de Catalunya. “La gran majoria de les escoles no lliuren el full informatiu on s’obre aquesta possibilitat a les famílies que ho desitgin, no s’informa que si hi ha demanda d’estudiar religió jueva, catòlica, evangèlica o islàmica, l’escola ha de procurar a un professor o professora, buscar una aula, i encabir les classes dintre de l’horari lectiu” explica Josep Maria Martínez, director del Consell Evangèlic de Catalunya (CEC).

No hi ha un nombre exacte de famílies sol·licitants perquè la demanda es tradueixi a realitat. Però “8 o 10 famílies sol·licitants podria ser un número orientatiu”, diu Martínez. A més, no ha de ser un número que correspongui a un curs concret. Pot ser un número que barregi diferents cursos. “Posem per cas, si hi ha 8 0 10 famílies que demanen que el seu fill o filla estudiï religió evangèlica, i aquests van a segon, tercer i quart de primària, doncs igualment s’hauria de fer”, observa el director de l’ensenyament religiós evangèlic al CEC.

Tanmateix, Piñeiro apunta que si bé és cert que sol·licitar l’estudi d’aquestes religions emparades per la llei sigui un dret, i que el full de sol·licitud existeix, també ho és que no està explicitat enlloc que les escoles hagin de lliurar aquest formulari per defecte.

Què diuen els sindicats?

Piñeiro ho té clar: “Els sindicats no tenim capacitat negociadora en aquest camp, és una qüestió que toca més aviat a les famílies, a les escoles, a les comunitats religioses, però, sí que sovint fem dues reflexions bàsiques sobre aquest tema”. Reflexions que consideren l’educació integral dels infants i les condicions contractuals per a qualsevol professor de religió.

La primera idea que defensen des de JUNTS-SDRC, com a professorat de religió, és que s’ha de preveure el dret, que tot l’alumnat té, a rebre una formació integral, que no descuidi cap de les seves dimensions fonamentals.

En aquest sentit, la dimensió religiosa n’és una. “Per tant, creiem que s’hauria d’assegurar, no el dret de les famílies a poder escollir la religió del seu fill o filla, sinó més aviat el dret dels estudiants, dels nens i les nenes, dels nois i les noies, a poder tenir una formació integral, de qualitat, sense segregacions”, assegura Piñeiro.

En l’àmbit laboral, des de JUNTS-SDRC es defensa que si legalment hi ha aquesta possibilitat que siguin les famílies les que optin per la formació religiosa o no, s’ha d’assegurar que la contractació dels docents d’aquestes quatre religions tinguin els mateixos drets. “Que la matrícula depengui de l’opcionalitat de les famílies, no ha d’implicar unes condicions laborals negatives pel docent”, conclou Piñeiro.

Estadístiques del Departament d’Ensenyament

Segons les estadístiques publicades durant el curs 2022 – 2023 pel Departament d’Ensenyament, en total hi havia 132.691 alumnes a Catalunya que estudiaven religió catòlica (dels quals 94.532 a l’escola privada -amb concert o sense- i 38.159 a l’escola pública), 134 religió jueva (dels quals 133 en escola privada – amb concert o sense- i 1 a l’escola púbica), 419 religió evangèlica (150 a escola privada – amb concert o sense- i 269 a escola pública), 227 religió islàmica (96 en escola privada – amb concert o sense – i 131 a l’escola pública) en els cursos d’Educació Primària. En total, durant el curs passat va haver 915.006 alumnes matriculats a Educació Primària.

Si observem l’Educació Secundària, durant el curs passat, a Catalunya, en total va haver 96.437 que van estudiar religió catòlica (dels quals 76.626 en escola privada –amb concert o sense- i 19.811 a l’escola pública), 65 que van estudiar religió jueva (tots a l’escola privada), 195 religió evangèlica (115 a l’escola privada –amb concert o sense- i 80 a l’escola pública), 209 religió islàmica (tots a l’escola pública) en els cursos d’Educació Secundària. En total, durant el curs 2022 – 2023 hi va haver 689.130 alumnes matriculats a Educació Secundària.

En preguntar quina és la seva opinió sobre l’ensenyament religió a les escoles, o sobre si el full de sol·licitud per estudiar religió catòlica, jueva, evangèlica o islàmica hauria de ser facilitat sempre per les escoles abans de la matriculació, el Departament d’Ensenyament no s’ha  pronunciat. De moment.

La qüestió de l’educació religiosa a Catalunya planteja reptes en termes d’equitat, accés i diversitat educativa, requerint una reflexió continuada i accions concertades per part de les institucions educatives, les comunitats religioses i les autoritats pertinents.”

 

Alcem la veu. Concentració 3 de març 2023.

L’any 2020 neix la Coordinadora de Dones Creients Alcem la Veu, en aquell moment amb un manifest que JUNTS-SDRC vam signar juntament amb moltes altres entitats i grups d’església, així com moltes persones  individualment.

Fa cinc anys es va fer la primera concentració a la Pl. de la Catedral de Barcelona, sota el lema: “Fins que la igualtat sigui costum a l’església”, cada any ens hem trobat. Aquest any el lema és: “Ja no ens alimenten molles, compartim el pa sencer”, ens trobarem a les 12 del matí, diumenge 3 de març a la Plaça de la Catedral de Barcelona.

Us hi esperem!

 

Sentència Tribunal Justícia Europea

Arran de les notícies sorgides dijous 22 de febrer en premsa, fent-se ressò d’una sentència del TJUE en relació amb els treballadors indefinits no fixos, des de JUNTS-SDRC volem fer la següent reflexió.

Quan va sortir la sentència europea que obligava els estats a fer uns processos d’estabilització (llei 20/2021 de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en el treball públic,) es van generar moltes expectatives què gràcies a ella ja érem fixos.

JUNTS-SDRC, vam fer una crida a la prudència. Vam fer un estudi jurídic d’aquesta, arribant malauradament a la conclusió que no ens era d’aplicació. Finalment, el Departament, seguint les indicacions del Ministerio, no ens va aplicar el procés d’estabilització als docents de Religió.

JUNTS-SDRC, vam ser els primers a reclamar la fixesa, i fa anys que treballem per la fixesa del professorat de religió i continuem fent-ho.

Davant una nova sentència, tornem a actuar sense precipitacions, i tot i desitjar que aquesta vegada ens sigui d’aplicació, hem posat en mans de la nostra assessoria jurídica l’esmentada sentència. Desitgem que el resultat de l’estudi sigui positiu, però mentrestant, volem fer una crida a la prudència fins a tenir enllestit l’estudi.

En el cas que aquesta sentència ens pugui fer fixos, posarem en marxa tots els mecanismes del sindicat tant en l’àmbit de la negociació i si cal, arribar als tribunals.

Us mantindrem informats de com evoluciona el tema.

Si voleu llegir la sentència: aquí. 

CURS ESTIU: Toledo, ciutat de les tres religions i cultures: patrimoni de la humanitat.

Ja és tradició a JUNTS-SDRC, fer un viatge al mes de juliol, aquest viatge està planificat com a curs de formació reconeguda al departament d’Educació amb 30 hores (en tràmit). Tots els cursos d’estiu estan dissenyats des de la perspectiva de la docència de la religió. D’altra banda, ens dona la possibilitat de poder conviure i compartir amb companys, alhora que també ens poden acompanyar els nostres familiars o persones properes.

Aquest any hem decidit fer un viatge més proper, Toledo ha estat el destí escollit. Aquesta proximitat creiem que permetrà a molts  participar i gaudir d’uns dies de cultura entre companys i companyes del col·lectiu i família.

Toledo ens permet apropar-nos, conèixer, aprofundir i gaudir en un mateix indret de la petjada que ha deixat el judaisme, cristianisme i islam en la nostra història i cultura.

INFORMACIÓ SOBRE EL VIATGE/CURS

Dates 1 al 5 juliol 2024

Hores de formació reconeguda: 30 h (en tràmit)
Transport: AVE Barcelona-Toledo /Autocar desplaçaments
Estada: Hotel Beatriz Auditorium – Spa 4* (Toledo).
Àpats i visites amb servei de guia titulat inclosos.
Guia en tot el viatge que acompanyarà totes les visites.

Programa

Toledo – Junts (4)

-el programa ha estat realitzat per l’agència de viatges-

Preu per persona:
Preu per persona en habitació doble AFILIATS JUNTS-SDRC : 900 €
Preu per persona en habitació doble NO AFILIATS a JUNTS-SDRC: 960 €
Suplement habitació individual :130 €

Calendari de pagament:

Reserva/Inscripció:
Primer pagament afilitats i acompanyants: abans del 29 de febrer: 300 €
Primer pagament NO afiliats:abans del 29 de febrer: 360 €
Segon pagament: 29 d’abril 300 €
Darrer pagament: 3 de juny 300 €

El preu inclou:
Bitllet de tren AVE Barcelona – Toledo – Barcelona
Trasllats estació AVE – Hotel – estació AVE en autocar
Trasllats necessaris des de l’hotel al casc antic de Toledo per realitzar les visites.
4 nits a l’hotel escollit en règim de mitja pensió (esmorzar i sopar).
Els sopars a l’hotel Beatriz inclouen aigua, vi i café
3 dinars als Restaurants escollits /menú de tres plats.
Assistència a l’estació de l’AVE de Toledo a l’arribada i a la sortida
Autocar de luxe pels trasllats necessaris.
Visites amb servei de guia titulat.
Servei d’audifons durant totes les visites.
Entrades necessàries per a les visites indicades al programa.
Assegurança d’assistència mèdica: Assegurança de covid amb assistència mèdica
fins a 6.000 € per persona i cobertura de cancel.lació fins a 1.200 € per persona
(veure condicions a sota)

El preu NO inclou:
Extres als hotels tals com minibar, telèfono, bugaderia, begudes, etc.
Begudas als dinars ni sopars no indicats
Propines al guía
Res no especificat a l’apartat “el preu inclou”

Per més informació cal posar-se en contacte amb juntsdocentsreligio@gmail.com

Guia amb orientacions i recomanacions per a l’ús de la intel·ligència artificial

El Departament d’Educació ha donat a conèixer aquest dimarts una guia amb orientacions i recomanacions per a l’ús de la intel·ligència artificial, la IA, i avançar-se a com pot canviar el dia a dia d’escoles i instituts.

És una primera guia que descriu el panorama general de què és i en quin punt està la IA i com es pot aprofitar en l’àmbit educatiu, tot minimitzant els riscos i inconvenients que té.

ia-educacio

Eines digitals a l’aula de religió

-INSCRIPCIONS OBERTES A DEL 20 DE FEBRER AL 2 D’ABRIL-.

Aquest curs telemàtic ofereix una oportunitat única per al desenvolupament de competències digitals docents centrades en l’àmbit de l’ensenyament de la religió. A través de la plataforma

Moodle, els participants exploraran i aplicaran una sèrie de conceptes clau per enriquir les seves pràctiques pedagògiques.

El contingut del curs està adaptat per atendre les necessitats específiques d’aquest grup de professionals, oferint eines pràctiques i estratègies aplicables directament a l’entorn educatiu de la religió.

A més, aquest curs està obert a tots aquells docents que puguin tenir interès en el tema o que desitgin ampliar les seves habilitats en aquest àmbit, independentment del seu camp d’especialització. No calen coneixements previs en els temes tractats; el curs està dissenyat per ser accessible i beneficiós per a tots els nivells d’experiència.

CONTINGUTS.

 • Competència Digital Docent
 • Intel·ligència Artificial a l’Aula de Religió.
 • Potencialitat de les Noves Tecnologies en l’Ensenyament Religiós.
 • Protecció de Dades a l’Aula de Religió.
 • Drets d’Autor i Llicències d’Ús en Materials Educatius.
 • Signatura Digital en Documents Educatius.

LLOC DE REALITZACIÓ DEL CURS: Telemàtic asíncron (al teu ritme en línia).

HORES DE FORMACIÓ: 15 HORES de formació reconegudes pel Departament d’Educació (en tràmit).

DATES DE REALITZACIÓ: Aquesta formació la podràs realitzar per complet al teu aire dins del període comprès entre el 8 d’abril i el 29 de maig i disposaràs d’un tutor per consultes. La data de tancament del curs serà el 29 de maig.

METODOLOGIA DE LES SESSIONS: Càpsules de contingut digital.

COST MATRíCULA I INSCRIPCIÓ: 
Afiliats al sindicat JUNTS-SDRC: 5 €
Nous afiliats: consulteu avantatges de nou afiliat.

INSCRIPCIONS AQUÍ.

 

Increment salarial gener 2024

Gràcies a l’acord entre CCOO I UGT amb el Gobierno el dia 1 de febrer s’acorda un increment retributiu complementari del 0’5 vinculada al IPC del 2023. D’aquesta manera l’increment salarial  per aquest any serà del 3’5%.

Aquest acord implicarà un increment salarial addicional del 0,5% per al 2023, amb efecte retroactiu des de gener del mateix any que el trobarem a les nòmines del mes de març del 2024.

De cara a l’increment del 2024 tenim assegurat el 2% per aquest any, també amb efecte retroactiu a gener d’enguany tot i que encara no sabem quan serà efectiu.

Per tant, els salaris dels empleats i empleades de les administracions públiques hauran experimentat un augment del 9,8% durant els darrers tres anys, des de 2022 fins a 2024.

Si el creixement anual del PIB superava les previsions del govern espanyol, que eren del 2,1%, s’afegiria una altra pujada addicional del 0,5%, com ha estat el cas.

ANY INCREMENT RETRIBUTIU
2021 0.9% sense acord
2022 3,5% Acord CCOO-UGT
2023 3,5% Acord CCOO-UGT
2024 2,5% Acord CCOO-UGT

Per recordar la notícia primera de l’acord podeu clicar aquí. 03-10-23-NP-ALZA-SALARIAL-IPC-EMPLEADOS-PUBLICOS

 

Convocatòria examen català C2

El Departament d’Educació ha obert període per inscriure’s a les proves lliures per obtenir el certificat C2 de català.

Abans de fer la inscripció es recomanem que es consultin els objectius, l’estructura i la descripció de les proves. També trobaràs proves tipus d’exemple. 

Els exàmens consten de dues parts:

 • La prova escrita.
 • La prova oral.

Ambdues proves són obligatòries per obtenir uns resultats i una qualificació de l’examen. Si no es fa la prova escrita, no es pot fer la prova oral.

La data de la prova escrita de cada certificat és única per a tothom i s’estableix en la resolució de convocatòria. La data, l’hora i el lloc de les proves orals es comuniquen el mateix dia de la prova escrita, en el mateix local d’examen.

LOCALITATS PREVISTES:

 • Localitats: Barcelona, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vic i Vilanova i la Geltrú.
 • Data de la prova escrita: 20 d’abril de 2024.
 • Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.
 • Data de publicació de resultats: 4 de setembre de 2024.

TERMINI D’INSCRIPCIÓ I PAGAMENTS:

 • Període de presentació de sol·licituds: del 13 al 21 de febrer de 2024.
 • Període de pagament: del 13 al 22 de febrer de 2024 (fins a les 22 hores).
 • Data de publicació de la llista provisional de sol·licituds admeses i excloses: 29 de febrer de 2024.
 • Període d’esmena de la llista provisional: fins al 14 de març de 2024.
 • Data de publicació de la llista definitiva de sol·licituds admeses i excloses: 21 de març de 2024.

Tota la informació i inscripcions aquí. 

Aquesta obertura de les convocatòries estàn emmarcades amb el que ja us vàrem informar en relació en aquesta tema. Podeu llegir la notícia públicada anteriorement en la nostra web.

JUNTS-SDRC donem suport a la vaga de fam per la pau a Palestina.

Som un sindicat de docents de religió i donem suport:

a  Llum Mascaray, Martí Olivella i Gabriela Serra, en vaga de fam a Barcelona, des del passat 1 de febrer, per la pau a Palestina.

Perquè per evitar la guerra hem de treballar per la pau, i la pau es prepara amb
política per al bé comú, amb diplomàcia governamental, i amb fermesa contra les
infraccions del dret internacional. I sobretot entenent que totes, tots, som persones.
Com a entitats cristianes, ens fem nostres les paraules del Sant Pare quan demana
que “les diferències es resolguin amb el diàleg i la negociació i no amb una
muntanya de morts”. Recordem que en aquest conflicte han estat assassinades ja
milers de persones, moltes d’elles nenes i nens.

Ens comprometem a difondre i seguir les propostes dels nostres companys
activistes.

Per aturar la guerra, no ens quedem a casa.

Evenu shalom alejem!

Signats: Acció Catòlica Obrera (ACO); l’Associació José Ramón Zudaire, el Capítol de Barcelona de la Fundació Vaticana Centesimus Annus pro Pontifice, Cristianisme i Justícia; el Centre Passatge-Fundació Viarany; la Comunitat Espai per la Unitat; les Comunitats Vedruna Catalunya; Cristianisme Segle XXI; la Coordinadora de dones creients Alcem la VeuEl Pregó, publicació eclesial d’informació i opinió; la Federació de Cristians de Catalunya; la Fundació Joan Maragall; la Fundació Pere Tarrés; la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC); el Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans; Junts-Sindicat de Docents de Religió de Primària i Secundària de Catalunya (JUNTS-SDRC); Justícia i Pau de Barcelona; el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB); la parròquia Santa Anna-Hospital de Campanya; i la Fundació Catalunya Religió.

Enllaços relacionats
https://acat.pangea.org/vaga-de-fam-per-la-pau-a-palestina/
https://vagadefamperpalestina.cat/allau-de-cartes/

Premsa relacionada:
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vintena-entitats-esglesia-donen-suport-vaga-fam
https://www.catalunyacristiana.cat/vint-entitats-cristianes-donen-suport-a-la-vaga-de-fam-per-la-pau-a-palestina/

Enllaç a l’entrada 16/10/23: “LA COMUNITAT EDUCATIVA EXIGIM ATURAR EL GENOCIDI AL POBLE PALESTÍ”

Ús dels telèfons mòbils als centres educatius 2024-2025

📵 A partir del curs que ve es restringirà l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Cada centre haurà d’establir un marc propi.

🔹 A infantil i primària no es podran utilitzar, ni en horari lectiu ni no lectiu (pati, menjador, extraescolars…).

🔹 A l’ESO s’hauran d’apagar i desar a l’arribar. En les activitats lectives, els centres decidiran si restringir-los del tot o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic o per motius personals de l’alumnat. En les no lectives no es podran utilitzar, excepte en activitats concretes i sempre que ho indiquin els adults de referència.

🔹 A l’Educació postobligatòria, en les hores lectives només es podran utilitzar en les activitats d’aprenentatge. En les no lectives, se’n podrà regular l’ús segons l’edat de l’alumnat.

⚠️ Es preveuen excepcions per motius de salut, emergències, necessitats especials, activitats singulars o sortides i viatges.

Més informació 👉 https://educacio.gencat.cat/mobils