Increment salarial gener 2024

Gràcies a l’acord entre CCOO I UGT amb el Gobierno el dia 1 de febrer s’acorda un increment retributiu complementari del 0’5 vinculada al IPC del 2023. D’aquesta manera l’increment salarial  per aquest any serà del 3’5%.

Aquest acord implicarà un increment salarial addicional del 0,5% per al 2023, amb efecte retroactiu des de gener del mateix any que el trobarem a les nòmines del mes de març del 2024.

De cara a l’increment del 2024 tenim assegurat el 2% per aquest any, també amb efecte retroactiu a gener d’enguany tot i que encara no sabem quan serà efectiu.

Per tant, els salaris dels empleats i empleades de les administracions públiques hauran experimentat un augment del 9,8% durant els darrers tres anys, des de 2022 fins a 2024.

Si el creixement anual del PIB superava les previsions del govern espanyol, que eren del 2,1%, s’afegiria una altra pujada addicional del 0,5%, com ha estat el cas.

ANY INCREMENT RETRIBUTIU
2021 0.9% sense acord
2022 3,5% Acord CCOO-UGT
2023 3,5% Acord CCOO-UGT
2024 2,5% Acord CCOO-UGT

Per recordar la notícia primera de l’acord podeu clicar aquí. 03-10-23-NP-ALZA-SALARIAL-IPC-EMPLEADOS-PUBLICOS

 

Increment salarial pel trienni 2022-2024

En la “Mesa General de Negociación de la Función Pública”  CCOO i UGT han acceptat la proposta del Govern d’Espanya en matèria salarial pel trienni 2022-2024. En un moment  de gran incertesa econòmica i política, s’ha aconseguit evitar la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i treballadores de les administracions públiques, amb un increment salarial el 8% fixe que pot arribar al 9,80% en tres anys que dependrà del PIB i del IBI anual. 

Aquest augment s’iniciarà a finals d’any  amb un increment del 3,5% amb efectes retroactius a 1 de gener. Ens han confirmat que el mes de novembre, les treballadores i treballadors de la Generalitat cobrarem el 1,5% d’increment salarial, de forma retroactiva des del mes de gener.

03-10-22-NP-ACUERDO-EMPLEADOS-PUBLICOS