Estadis i triennis

TRIENNIS 

Els triennis són automàtics (no cal tramitació) però en cas d’error caldrà sol·licitar-lo.  Descarregueu el model al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, heu d’enviar la sol·licitud mitjançant el portal ATRI amb la documentació acreditativa. Els serveis territorials corresponents o el Consorci d’Educació de Barcelona reben la sol·licitud i començaran la tramitació. ​​​

Document PDF per tramitar els triennis.

ESTADIS

L’ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix el procediment de promoció docent per estadis.

L’Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d’aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.

“El Departament d’Educació modificarà l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis de tal forma que per assolir el primer estadi de promoció docent serà necessari 6 o més anys serveis prestats, en lloc dels 9 que hi havia ara, en aquests se’ls reconeixerà el primer estadi d’ofici amb efectes de l’1 de gener de 2024. Tanmateix, els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats, però en tinguin dotze anys o més se’ls reconeixerà d’ofici el segon estadi a efectes de la data anomenada anteriorment, i constarà la data d’assoliment de quan van fer els dotze anys de serveis prestats. Així mateix, els docents que no ha assolit el tercer estadi per no tenir vint-i-un anys de serveis prestats, però en tinguin divuit o més se’ls reconeixerà d’ofici el tercer estadi amb efectes de l’1 de gener de 2024, i constarà la data d’assoliment de quan van fer divuit anys de serveis prestats.

1r estadi6 o més anys de serveis prestats i es reconeixerà d’ofici.
2n estadi: 12 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.
3r estadi: 18 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici”.

Podeu consultar la retribució de sou, estadis i triennis en aquest enllaç.

IMPORTANT: Cal tenir present que la signatura de l’acord, per la part social no renuncia a la negociació del retorn de les quantitats no percebudes.

Podeu consultar la notícia completa aquí.

Per més informació en relació als estadis mireu l’enllaç del departament 

Document PDF per tramitar els estadis.

PODEU CONSULTAR LA NOSTRA PÍNDOLA DE L’ESTADI AQUÍ.

Al final de l’entrada d’aquest article també trobareu una infografia que us pot ajudar per realitzar el tràmit.

Enllaç a portal Atri on fer la gestió 

En el cas de Barcelona ciutat cal sol·licitar directament la cita prèvia al web del Consorci d’Educació de Barcelona.​

Us adjuntem també una infografia que us pot ajudar a gestionar els aquests conceptes:

SOL·LICITUDS ATRI

Per qualsevol dubte us podeu podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web i us donarem un cop de ma.