ITEMMAKER BY JUNTS-SDRC

El nostre company David Borràs ha creat un petit excel amb un banc de frases que podem personalitzar i ens servirà per elaborar fàcilment els informes dels nostres alumnes.

Aquest recurs és pels afiliats i el podeu trobar dins de l’espai moodle del sindicat. Per accedir cal que utilitzeu el vostre usuari i contrasenya. Us animem a que l’utilitzeu i compartim noves frases.

 

Nou Currículum de Religió Catòlica 2022-2023

El 24 de juliol de 2022 queda publicat en el BOE el nou currículum de Religió Catòlica que es posa en marxa en el curs 2022-2023.

El desplegament passa per totes les etapes educatives d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Aquí el  podeu consultar per etapes educatives i en català.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

A continuació  la publicació del BOE del 24 de juliol.

BOE-A-2022-10452

En l’enllaç podeu consultar-lo directe a font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10452

Per consultes us podeu posar en contacte amb nosaltres.