Currículum de Religió

El 24 de juliol de 2022 queda publicat en el BOE el nou currículum de Religió Catòlica que es posa en marxa en el curs 2022-2023.

El desplegament passa per totes les etapes educatives d’infantil, primària, secundària i batxillerat.

Aquí el podeu consultar per etapes educatives i en català.

INFANTIL

PRIMÀRIA

SECUNDÀRIA

BATXILLERAT

A continuació la publicació del BOE del 24 de juliol.

BOE-A-2022-10452

En l’enllaç podeu consultar-lo directe a font: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-10452

Podeu consultar aquí com han quedat ordenats els ensenyaments d’Educació Infantil,  Bàsica i Batxillerat en el seu desplegament total publicat a finals de setembre de 2022.

Currículums

Per consultes us podeu posar en contacte amb nosaltres o bé trucar-nos als nostres telèfons dels delegats sindicals de cada territori.