Adjudicacions del professorat substitut de Religió

14/09/23: ADJUDICADES LES SUBSTITUCIONS INICI DE CURS EN ACTES PÚBLICS EN ELS DIFERENTS SERVEIS TERRITORIALS.

Al llarg del matí s’han adjudicat en els diferents territoris els llocs de treball per a docents de religió. Hi ha serveis territorials que no han pogut cobrir tot el que hi havia amb els treballadors assistents. Els SSTT seguiran les adjudicacions, si s’escau, de forma telefònica seguint l’ordre de la llista definitiva de substituts d’aquest curs 2023-2024 penjada en la web del departament.

llista-definitiva-professorat-acredita-serveis (2)

Podeu veure l’entrada completa a la web del departament.

6/09/23: RECORDEM…

La nova data de publicació de les substitucions serà el 12 i/o 13 de setembre i les adjudicacions seran el dijous 14 de setembre.  Podeu mirar la web de cada SSTT per tenir més informació.

LLEIDA

TARRAGONA

TERRES DE L’EBRE

GIRONA

CONSORCI DE BARCELONA

BAIX LLOBREGAT

BARCELONÈS

CATALUNYA CENTRAL

PENEDÉS

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

ALT PIRINEU I ARAN

5/09/23: US INFORMEM…. 

ATENCIÓ INDEFINITS SENSE JORNADA COMPLETA I SUBSTITUTS! NOU FUNCIONAMENT DE LA BORSA DEL CURS 2023-2024 I ADJUDICACIONS. 

Ahir 4 de setembre, al matí, ens va convocar el departament amb caire urgent per explicar els motius del canvi de data de les adjudicacions que estaven previstes per avui dia 5.

Com ja us havíem anunciat fa temps, el dia 1 de setembre va entrar en vigor el nou funcionament de la borsa de religió.

 Segons aquesta i un cop finalitzat el concurs de mobilitat, d’acord amb el punt 7 de la mateixa:

L’ordre d’adjudicació serà:

1.- Persones amb contracte indefinit i destinació definitiva que vulguin completar la jornada,
2.- Persones amb contracte indefinit amb destinació provisional que vulguin completar la jornada
3.- Persones que ocupin una substitució amb contracte temporal i que compleixin tots els requisits.
4.- Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc I i que compleixin tots els requisits.
5.- Persones de la borsa de religió que no tinguin contracte vigent que formin part del bloc II i que complexin tots els requisits.

L’adjudicació es farà per ordre d’antiguitat en el cas de les persones amb contracte indefinit o de número de barem en el cas de les persones que formin part de la borsa de personal temporal de religió.”

Així doncs, seguint les indicacions que estan redactades en la Resolució, les persones indefinides que no tenen jornada completa (punt 1 i 2), podran optar a completar-la amb les vacants que es publiquin. El Departament els farà arribar un correu amb les indicacions de com fer-ho. Tindran 48 hores després de la publicació de les vacants per comunicar al seu servei territorial la seva intenció d’ampliar jornada.

D’altra banda, de cara a la resta d’adjudicacions, pels qui no tenen contracte indefinit,  es farà segons baremació de la borsa. Ens han comunicat que faran un correu massiu amb la informació necessària perquè els participants en la borsa puguin fer canvi de servei territorial, dins les 48 hores següents a la publicació de les vacants tal com es contempla a la resolució (punt 3,4 i 5).

 “Les persones que formen part dels blocs I i II poden sol·licitar el canvi d’àrea territorial o de nivell educatiu, sempre que reuneixin els requisits, durant el termini de reclamacions contra la llista provisional establert a la base 2.2 i, durant el curs, sempre que un servei territorial no tingui disponibles i tingui publicada una convocatòria d’accés. En cas de canvi d’àrea territorial no cal aportar la documentació justificativa dels requisits.”

La llista definitiva es publicarà entre el 12 i 13 de setembre, podeu veure tota la informació en aquest enllaç de la nostra web.  Ja estan penjades les vacants disponibles a cada SSTT. 

 

 

4/09/23: JUNTS-SDRC INFORMA:
-Per indicacions del departament d’educació ens fan saber i us transmetem tan aviat com ha estat possible que les adjudicacions de religió seran el dia 14 de setembre.
-Podreu consultar tota la informació a la nostra web a mesura que l’actualitzem.
-Mentrestant també podeu consultar la web del departament.

 

1/09/23 (tarda) : Degut a incidència informàtica no s’ha pogut publicar avui dia 1 de setembre la relació de centres disponibles per les adjudicacions calendaritzades pel 5 de setembre.

 

1/09/2023 (matí) El departament d’educació informa a la seva web a 31 d’agost que les adjudicacions de substitucions i vacants pendents de cobrir de religió es publicaran el divendres dia 1 de setembre al la web dels serveis territorials respectius:

Horari del docent de religió segons la dotació assignada. ACTUALITZACIÓ!

A raó del document “Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent” i del Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Ensenyament de la Religió” on s’estableixen les assignacions d’horari hi sorgeixen les següents indicacions a tenir en compte:

RESPECTE L’HORARI:

  • El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent.
  • Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància i s’efectua sobre les hores no lectives de permanència en els centres. Les direccions dels diferents centres on hagi estat destinat el professor o professora de religió, s’han de coordinar per garantir que pugui compatibilitzar els horaris.
  • El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a personal funcionari.
  • Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.
  • Vegueu el quadrant de les proporcions horàries laborals segons les dotacions dels nomenaments que JUNTS-SDRC hem fet el càlcul pertinent per facilitar-ne el còmput (0’750 significa 45 min, 0’5 significa 30 min, 0’250 significa 15 min):

DOTACIÓ HORÀRIA. PRIMÀRIA. 1 gener 2023.

Jornada laboralHores en contracteTotal hores al centre educatiuhores lectives (atenció als alumnes)hores no lectives (reunions...)hores fora centre educatiu
137.50302377.5
0.87532.812526.2520.1256.1256.5625
0.75028.12522.517.255.255.625
0.62523.437518.7514.3754.3754.6875
0.50018.751511.53.53.75
0.37514.062511.258.6252.6252.8125
0.2509.3757.55.751.751.875
0.1254.68753.752.8750.8750.9375

*A partir de l’1 de gener de 2023 hi ha 23 hores lectives a primària en la jornada completa. En aquesta taula presentada està actulitzat el càlcul segons la nova normativa. 

DOTACIÓ HORÀRIA. SECUNDÀRIA. 1 de gener 2023.

Jornada laboralhores en contracte (suma total) total hores lectives (d'atenció als alumnes) hores permanència (horari fix en el centre educactiu)hores permanència (sense horari fix)hores fora centre educatiu
137.50018667.50
0.518.7509333.750

*A partir de l’1 de gener de 2023 hi ha18 hores lectives a secundària en la jornada completa. En aquesta taula presentada està actulitzat el càlcul segons la nova normativa. 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.