Horari del docent de religió segons la dotació assignada

A raó del document “Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent” i del Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Ensenyament de la Religió” on s’estableixen les assignacions d’horari hi sorgeixen les següents indicacions a tenir en compte:

RESPECTE L’HORARI:

  • El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent.
  • Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància* i s’efectua sobre les hores no lectives de permanència en els centres. Les direccions dels diferents centres on hagi estat destinat el professor o professora de religió, s’han de coordinar per garantir que pugui compatibilitzar els horaris.
  • El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a personal funcionari.
  • Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.
  • Vegueu el quadrant de les proporcions horàries laborals segons les dotacions dels nomenaments que JUNTS-SDRC hem fet el càlcul pertinent per facilitar-ne el còmput (0,750 significa 45min, 0,5 significa 30min, 0,250 significa 15min):

DOTACIÓ HORÀRIA. PRIMÀRIA. 1 gener 2023.

Jornada laboralHores en contracteTotal hores al centre educatiuhores lectives (atenció als alumnes)hores no lectives (reunions...)hores fora centre educatiu
137.50302377.5
0.87532.812526.2520.1256.1256.5625
0.75028.12522.517.255.255.625
0.62523.437518.7514.3754.3754.6875
0.50018.751511.53.53.75
0.37514.062511.258.6252.6252.8125
0.2509.3757.55.751.751.875
0.1254.68753.752.8750.8750.9375

*A partir de l’1 de gener de 2023 hi haurà 23 hores lectives a primària en la jornada completa. En la taula presentada està actualitzat el càlcul segons la nova normativa. 

*Recordeu que si un professor imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar fins a dues hores en concepte d’itinerància que es computen sobre les hores no lectives de permanència en els centres (jornada completa – 2 hores // mitja jornada – 1 hora // 0,250 de jornada – 30 min // 0,125 – 15 min)  

DOTACIÓ HORÀRIA. SECUNDÀRIA. 1 de gener 2023.

Jornada laboralhores en contracte (suma total) total hores lectives (d'atenció als alumnes) hores permanència (horari fix en el centre educactiu)hores permanència (sense horari fix)hores fora centre educatiu
137.50018667.50
0.518.7509333.750

*A partir de l’1 de gener de 2023 hi haurà 18 hores lectives a secundària en la jornada completa.  En la taula presentada està actualitzat el càlcul segons la nova normativa. 

*Recordeu que si un professor imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar fins a dues hores en concepte d’itinerància que es computen sobre les hores no lectives de permanència en els centres  (jornada completa – 2 hores // mitja jornada – 1 hora) 

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.