Les escoles garanteixen el dret a l’ensenyament religiós a Catalunya?

Article publicat a Catalunya Religió

En aquest article la LUCIA MONTOBBIO, fa una reflexió  de l’ensenyament religiós a Catalunya com un dret que moltes famílies desconeixen. Tot i que les escoles públiques i concertades han de facilitar la sol·licitud per estudiar religió catòlica, jueva, evangèlica o islàmica, sovint no ho fan. En l’article desenvolupa els diversos motius que molts cops com a sindicat hem denunciat.

Un article molt interessant on el nostre company FERRAN PIÑERO ha participat d’aquesta reflexió.

Us adjuntem aquí el contingut de tot l’article i també el podeu visitar aquí.

“LUCIA MONTOBBIO –CR Els mesos de febrer i de març són temps de jornades de portes obertes a escoles i instituts. Les famílies s’estudien amb deteniment els programes educatius i l’oferta curricular del centre. Entre les característiques que s’analitzen abans d’inscriure als fills i filles, a un lloc o a l’altre, es troba la qüestió de l’ensenyament religiós.

Sovint, es pensa que l’escola pública ha de ser laica. Més d’una vegada ha ressonat el lema: “Escola pública: laica, catalana i coeducadora”. Així i tot, ara per ara, l’escola a Catalunya és aconfessional, però no laica. Sovint, també es creu que la majoria d’escoles concertades imparteixen religió catòlica, donades les comunitats religioses que les van fundar, i que en part, les sostenen.

El cert, però, és que si es rep finançament públic, sigui total o sigui parcial, i amb la llei a la mà, el centre educatiu ha de donar la possibilitat d’estudiar religió catòlica, religió jueva, religió evangèlica o religió islàmica. Ara bé, totes les escoles i instituts públics o concertats faciliten el coneixement d’aquesta opció? I, totes les famílies que voldrien estudiar alguna d’aquestes quatre religions són conscients d’aquest dret i el reclamen? Sobre això, què responen les escoles, les famílies, les comunitats religioses, els sindicats de professors de religió i el Departament d’Ensenyament?

El full per sol·licitar ensenyament religiós

En principi, totes les escoles i instituts concertats o públics haurien de facilitar un full de sol·licitud a les famílies que matriculin els seus fills i filles al seu centre. Això és així perquè l’ensenyament religiós és un dret sostingut per diverses lleis: la Constitució del 1978, els acords de cooperació de 1992 o la llei orgànica d’educació de 2013.

Precisament aquesta informació s’ha recordat aquest mes en el butlletí del Consell Evangèlic de Catalunya. “L’assignatura de religió evangèlica és confessional, però està al servei de tota la societat, ja que és respectuós amb les altres creences. En cas que els fulls de sol·licitud no ofereixin aquesta opció, us preguem que ens ho comuniqueu per poder intervenir. Recordeu que a les escoles públiques s’ha d’oferir la religió evangèlica, així com altres confessions, en tots els centres”, afirmen en la comunicació.

Què diuen les escoles?

Elisenda Camí, directora de l’escola pública Pit Roig (Horta Guinardó) i membre de la comunitat evangèlica Betlem de Barcelona, afirma que tot i que és cert que existeix un formulari de sol·licitud per a educació religiosa, en la seva experiència, rares vegades es demana.

“Al llarg de la meva gestió com a directora, només una família ha consultat sobre la possibilitat de rebre educació religiosa a l’escola, em penso que aquest àmbit  cada vegada més es delega al cercle familiar, i la majoria de les famílies opten per institucions educatives concertades, o privades, que sí que ofereixen aquesta opció, com l’escola Urgell”, afirma Camí. I si fos el cas que la família no es pogués permetre el cost d’aquestes escoles?: “Llavors, amb freqüència, acudeixen a la formació que s’imparteix en el seu centre de culte”.

Josep A. Álvarez, director de l’escola Urgell de Barcelona, ho confirma: “Nosaltres som una escola concertada i fem religió evangèlica, de fet, la majoria de les famílies que venen a l’escola ho fan per una qüestió ideològica, per aquestes famílies és important la religió i agraeixen tot el treball que es realitza en aquest sentit”. Tanmateix, a l’escola adventista Urgell sí que faciliten el full de preinscripció del Consorci Educatiu de Barcelona, i les famílies poden demanar qualsevol de les religions reconegudes: jueva, evangèlica, catòlica o islàmica. “Però avui dia, tots els nostres alumnes cursen religió evangèlica”, comptabilitza Álvarez.

Antje Grambow, professora de religió al Col·legi Alemany d’Esplugues de Llobregat (centre privat), explica que la religió que s’imparteix en aquest centre segueix el model que cada vegada més es dona en les escoles públiques alemanyes. “Sigui creient o no, l’alumne ha d’escollir entre estudiar ètica o religió ecumènica, és una formació més aviat història, cultural, que ens ajuda a entendre el perquè del nostre present”, diu.

Les comunitats religioses com a lloc formatiu preferent

Grambow també és pastora a l’Església Alemanya a Barcelona Per això, pot observar, que en tocar qüestions que afecten més l’espiritualitat i la fe, les famílies confien en l’acompanyament i servei dels centres de culte. També ho veu en el cas d’altres tradicions religioses, fora de la protestant: “A Catalunya, la religió s’aborda o es percep de forma diferent que a Alemanya, i potser és perquè cada país té la seva història, però hi ha una tendència a pensar que la religió en la seva globalitat, ja sigui la seva dimensió tradicional, cultural, o espiritual, s’hauria de quedar en l’àmbit privat”. Certament, veiem exemples d’això mateix tant a la comunitat jueva com en la musulmana.

Des del Comunitat Israelita de Barcelona CIB.CAT i des de la Comunitat ATID, expliquen que les famílies opten per enviar els fills i filles a l’escola privada Hatikva. “Aquí és on els pares i mares prefereixen inscriure els infants perquè estudiïn religió jueva, i sinó, assistiran a la sinagoga on comptaran amb la Talmud Torá on s’estudia el judaisme”, descriu Irene Muzás, rabina de la comunitat ATID.

Ferran Piñeiro, membre del sindicat de professors de religió JUNTS-SDRC, i professor de religió a Institut Lluís Vives i Fort Pius (ambdós a Barcelona), descriu que hi ha famílies que tot i conèixer el seu dret a sol·licitar religió, no ho fan perquè prefereixen acudir a les seves comunitats. Exemplifica: “Conec a joves musulmans que opten per formar-se i treballar la seva dimensió religiosa i espiritual a les mesquites”. El motiu és que, dins de la seva religió, hi ha “diverses branques, en el cas de la musulmana sunnites i xiïtes, però també hi ha diverses maneres de fer, de celebrar segons el país d’origen i no acaben de veure com un mateix professor de religió islàmica pot abraçar tota aquesta rica diversitat que té la comunitat a Catalunya”.

Mohamed Halhoul, secretari general de l’associació cultural religiosa Associació Consell Islàmic Cultural de Catalunya, declara: “Ja portem cinc anys des que va començar la prova pilot en religió islàmica, i tot estar contents amb els indicadors, la petició a les escoles és visiblement inferior al nombre de famílies musulmanes que tenen fills en edat d’escolarització”. “Igualment, estem concentrats en el repte de poder formar a professors i professores que puguin impartir religió islàmica i amb el nivell que correspon en llengua catalana”, assegura. També confirma que moltes famílies acudeixen a les mesquites per treballar la seva fe i formar-se en les festes i cultes pròpies de la religió islàmica. Però, “això, no pot substituir la matèria d’ensenyament religiós, ha de ser complementari”.

Famílies sol·licitants

35 pares i mares, de la comunitat cristiana catòlica del Casal Loiola, escollits a l’atzar, responen negativament a la pregunta de si han rebut el full de sol·licitud per estudiar una religió o una altra. Alguns matricularan els seus infants a escoles públiques, altres a escoles a concertades, altres a privades, però cap ha vist aquest full en el moment de fer les preinscripcions o les inscripcions.

Aquesta mostra, mínima i anecdòtica de famílies barcelonines, confirma la preocupació que es dedueix del butlletí del Consell Evangèlic de Catalunya. “La gran majoria de les escoles no lliuren el full informatiu on s’obre aquesta possibilitat a les famílies que ho desitgin, no s’informa que si hi ha demanda d’estudiar religió jueva, catòlica, evangèlica o islàmica, l’escola ha de procurar a un professor o professora, buscar una aula, i encabir les classes dintre de l’horari lectiu” explica Josep Maria Martínez, director del Consell Evangèlic de Catalunya (CEC).

No hi ha un nombre exacte de famílies sol·licitants perquè la demanda es tradueixi a realitat. Però “8 o 10 famílies sol·licitants podria ser un número orientatiu”, diu Martínez. A més, no ha de ser un número que correspongui a un curs concret. Pot ser un número que barregi diferents cursos. “Posem per cas, si hi ha 8 0 10 famílies que demanen que el seu fill o filla estudiï religió evangèlica, i aquests van a segon, tercer i quart de primària, doncs igualment s’hauria de fer”, observa el director de l’ensenyament religiós evangèlic al CEC.

Tanmateix, Piñeiro apunta que si bé és cert que sol·licitar l’estudi d’aquestes religions emparades per la llei sigui un dret, i que el full de sol·licitud existeix, també ho és que no està explicitat enlloc que les escoles hagin de lliurar aquest formulari per defecte.

Què diuen els sindicats?

Piñeiro ho té clar: “Els sindicats no tenim capacitat negociadora en aquest camp, és una qüestió que toca més aviat a les famílies, a les escoles, a les comunitats religioses, però, sí que sovint fem dues reflexions bàsiques sobre aquest tema”. Reflexions que consideren l’educació integral dels infants i les condicions contractuals per a qualsevol professor de religió.

La primera idea que defensen des de JUNTS-SDRC, com a professorat de religió, és que s’ha de preveure el dret, que tot l’alumnat té, a rebre una formació integral, que no descuidi cap de les seves dimensions fonamentals.

En aquest sentit, la dimensió religiosa n’és una. “Per tant, creiem que s’hauria d’assegurar, no el dret de les famílies a poder escollir la religió del seu fill o filla, sinó més aviat el dret dels estudiants, dels nens i les nenes, dels nois i les noies, a poder tenir una formació integral, de qualitat, sense segregacions”, assegura Piñeiro.

En l’àmbit laboral, des de JUNTS-SDRC es defensa que si legalment hi ha aquesta possibilitat que siguin les famílies les que optin per la formació religiosa o no, s’ha d’assegurar que la contractació dels docents d’aquestes quatre religions tinguin els mateixos drets. “Que la matrícula depengui de l’opcionalitat de les famílies, no ha d’implicar unes condicions laborals negatives pel docent”, conclou Piñeiro.

Estadístiques del Departament d’Ensenyament

Segons les estadístiques publicades durant el curs 2022 – 2023 pel Departament d’Ensenyament, en total hi havia 132.691 alumnes a Catalunya que estudiaven religió catòlica (dels quals 94.532 a l’escola privada -amb concert o sense- i 38.159 a l’escola pública), 134 religió jueva (dels quals 133 en escola privada – amb concert o sense- i 1 a l’escola púbica), 419 religió evangèlica (150 a escola privada – amb concert o sense- i 269 a escola pública), 227 religió islàmica (96 en escola privada – amb concert o sense – i 131 a l’escola pública) en els cursos d’Educació Primària. En total, durant el curs passat va haver 915.006 alumnes matriculats a Educació Primària.

Si observem l’Educació Secundària, durant el curs passat, a Catalunya, en total va haver 96.437 que van estudiar religió catòlica (dels quals 76.626 en escola privada –amb concert o sense- i 19.811 a l’escola pública), 65 que van estudiar religió jueva (tots a l’escola privada), 195 religió evangèlica (115 a l’escola privada –amb concert o sense- i 80 a l’escola pública), 209 religió islàmica (tots a l’escola pública) en els cursos d’Educació Secundària. En total, durant el curs 2022 – 2023 hi va haver 689.130 alumnes matriculats a Educació Secundària.

En preguntar quina és la seva opinió sobre l’ensenyament religió a les escoles, o sobre si el full de sol·licitud per estudiar religió catòlica, jueva, evangèlica o islàmica hauria de ser facilitat sempre per les escoles abans de la matriculació, el Departament d’Ensenyament no s’ha  pronunciat. De moment.

La qüestió de l’educació religiosa a Catalunya planteja reptes en termes d’equitat, accés i diversitat educativa, requerint una reflexió continuada i accions concertades per part de les institucions educatives, les comunitats religioses i les autoritats pertinents.”

 

JUNTS-SDRC donem suport a la vaga de fam per la pau a Palestina.

Som un sindicat de docents de religió i donem suport:

a  Llum Mascaray, Martí Olivella i Gabriela Serra, en vaga de fam a Barcelona, des del passat 1 de febrer, per la pau a Palestina.

Perquè per evitar la guerra hem de treballar per la pau, i la pau es prepara amb
política per al bé comú, amb diplomàcia governamental, i amb fermesa contra les
infraccions del dret internacional. I sobretot entenent que totes, tots, som persones.
Com a entitats cristianes, ens fem nostres les paraules del Sant Pare quan demana
que “les diferències es resolguin amb el diàleg i la negociació i no amb una
muntanya de morts”. Recordem que en aquest conflicte han estat assassinades ja
milers de persones, moltes d’elles nenes i nens.

Ens comprometem a difondre i seguir les propostes dels nostres companys
activistes.

Per aturar la guerra, no ens quedem a casa.

Evenu shalom alejem!

Signats: Acció Catòlica Obrera (ACO); l’Associació José Ramón Zudaire, el Capítol de Barcelona de la Fundació Vaticana Centesimus Annus pro Pontifice, Cristianisme i Justícia; el Centre Passatge-Fundació Viarany; la Comunitat Espai per la Unitat; les Comunitats Vedruna Catalunya; Cristianisme Segle XXI; la Coordinadora de dones creients Alcem la VeuEl Pregó, publicació eclesial d’informació i opinió; la Federació de Cristians de Catalunya; la Fundació Joan Maragall; la Fundació Pere Tarrés; la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (GOAC); el Grup Sant Jordi de Defensa i Promoció dels Drets Humans; Junts-Sindicat de Docents de Religió de Primària i Secundària de Catalunya (JUNTS-SDRC); Justícia i Pau de Barcelona; el Moviment de Professionals Catòlics de Barcelona (MPCB); la parròquia Santa Anna-Hospital de Campanya; i la Fundació Catalunya Religió.

Enllaços relacionats
https://acat.pangea.org/vaga-de-fam-per-la-pau-a-palestina/
https://vagadefamperpalestina.cat/allau-de-cartes/

Premsa relacionada:
https://www.catalunyareligio.cat/ca/vintena-entitats-esglesia-donen-suport-vaga-fam
https://www.catalunyacristiana.cat/vint-entitats-cristianes-donen-suport-a-la-vaga-de-fam-per-la-pau-a-palestina/

Enllaç a l’entrada 16/10/23: “LA COMUNITAT EDUCATIVA EXIGIM ATURAR EL GENOCIDI AL POBLE PALESTÍ”

Plantilles del personal docent en el DOGC.

Avui, 10 de novembre, s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ EDU/3741/2023, de 3 de novembre, per la qual s’aproven les plantilles de personal docent dels centres i dels serveis educatius dependents del Departament d’Educació per al curs 2023-2024. Podeu consultar-la aquí (DOGC)

O les podeu descarregar aquí: Plantilles docents 2023-2024

David Melero, entrevistat a FLAMA.

El 9 de juliol de 2023 el comuincador Xavier Pete de l’Agència cristiana de notícies FLAMA va publicar una entrevista realitzada al nostre company David Melero sota el títol:

“Si s’haguessin explicat millor les religions a les escoles, ens hauríem estalviat molts disgustos a Europa”

El David Melero explica l’aposta clara sobre un ensenyament de la religió a tot l’alumnat, una entrevista que us animem a llegir en tot el seu cos.

XAVIER PETE – 9 DE JULIOL 2023- FLAMA (enllaç a l’article de FLAMA)

A falta d’un professor de religió, a la casa de David Melero (Vila-seca, 1977), activista cultural i historiador, n’hi ha dos: la seva dona, la Raquel, i ell. Això és així des de fa divuit anys, després de llicenciar-se en Història a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i de regentar una papereria a Vila-seca. Des d’aleshores, ha trepitjat diversos instituts tarragonins, com el de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà, durant aquest últim curs. “Dues persones van tenir molt a veure en la nostra decisió: el sacerdot Norbert Miracle i el membre del sindicat Junts Docents de Religió, Josep Ponce, els quals ens van ajudar a entrar en aquest fantàstic món”, argumenta Melero.

L’expert en confessions religioses en l’àmbit escolar, Joan Gómez, va dir, en una de les presentacions del seu llibre Laïcitat, religions i prejudicis, que “Catalunya serà multireligiosa o no serà, pròximament”. Digui’m, des de les aules, ¿com ha vist aquest fenomen provocat per les últimes onades migratòries?

Les aules de secundària han esdevingut una trobada de cultures i religions. Així, doncs, per entendre bé aquesta globalitat cal entendre abans les tradicions de cadascuna de les famílies migrants, ja que no parlem tan sols de festes diferents de les nostres, sinó també d’actituds diferents davant problemàtiques actuals. En aquest sentit, és interessant conèixer el pensament de les diverses religions davant de temes com ara l’eutanàsia, l’avortament, les relacions entre persones del mateix sexe… Certament, cal no caure en el relativisme cultural. A partir d’aquí, toca treballar!

Afers Religiosos té la mirada posada constantment en formar el professorat de l’educació pública en el coneixement d’altres religions, si bé encara convé picar pedra perquè comprengui que té un paper important en la convivència de les cultures religioses. Què en pensa, vostè?

Estic totalment d’acord amb aquesta línia d’actuació. Només podrem aconseguir un professorat sensible envers la realitat del món actual a través de la formació i la compartició d’idees. Tot i això, des de fa anys l’escola ha rebut tantes reclamacions pel que fa a la seva manera de funcionar que no sé si ens en sortirem, de fer tot plegat. És una missió difícil, però també he de dir que he conegut grans professionals, amb qui he compartit claustre, que es deixen la pell per crear aquest clima de convivència a l’aula.

Per què decideix fer el pas a la política municipal? En aquest sentit, què creu que es pot fer en matèria de religió, en un poble com Vila-seca, que no es pugui fer des d’una posició política més elevada?

Fa molts anys que m’hi dedico, a la política municipal. Ha estat un passatemps, per a mi; una forma de fer i d’estar al costat de persones com ara els alcaldes Josep Poblet i Pere Segura, així com de molta més gent. Escoltar el veïnat, parlar-hi i recollir propostes de futur és una forma d’actuar envers la comunitat que m’apassiona. Per tant, ¿què hi ha més cristià que desitjar el progrés d’una comunitat, sense deixar ningú enrere? Sempre ho dic: ¡No podem millorar el món si no ens preocupem pels nostres veïns!

Creu que la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ) que se celebrarà d’aquí a poques setmanes a Lisboa revifarà el sentiment de religiositat de molts joves que hi viatjaran per estar amb el papa Francesc?

Fixi’s. El 2011, a la parròquia de Vila-seca vam acollir una comunitat important d’equatorians que participava en la JMJ que es va celebrar a Madrid. Va ser una experiència inoblidable, amb una acollida a les cases i al pavelló d’esports. Els vam mostrar alguns dels principals llocs culturals i turístics del país i vam poder compartir amb ells diverses eucaristies. Encara ens escrivim! Dit això, encoratjo els joves a anar-hi, a Lisboa: l’experiència és brutal, ja que coneixeran moltíssima gent fent comunitat.

Què pensa de les discrepàncies que existeixen quant a l’assignatura de religió en l’àmbit estatal i la seva regulació des de les altes instàncies del país?

Que són, com bé diu, discrepàncies polítiques entre dues formes de pensar que, a Espanya, van arrencar al segle XIX. L’Espanya liberal i conservadora encara lluita pel poder polític i arrossega diverses formes de pensar, fins i tot religioses, dels temps passats. I això es traspassa també a la política educativa. Trobaríem ben pocs països on la llei educativa canvia amb cada canvi de govern: això és símbol de poca maduresa democràtica i populisme. Ara bé: ¡cal veure què passarà el 23 de juliol! ¿Ens podem imaginar un nou govern amb una nova llei? Tot pot passar.

 

NOMÉS PODREM ACONSEGUIR UN PROFESSORAT SENSIBLE ENVERS LA REALITAT DEL MÓN ACTUAL A TRAVÉS DE LA FORMACIÓ I LA COMPARTICIÓ D’IDEES

És possible un ensenyament de la religió per a tot l’alumnat?

Sí, i crec que hauria de ser així. Cal una assignatura de religió i cultura de les religions en general que faci que tot l’alumnat conegui les principals religions, les seves creences, les festes, els monuments. ¡No pot ser que no entenguem allò que celebren els nostres germans musulmans a la festa del xai! ¡Però tampoc no pot ser que no entenguem les principals obres de l’art cristià! Amb un bon coneixement de les religions en l’educació primària i secundària ens hauríem estalviat molts disgustos a l’Europa del segle XX.

Miri: en aquests darrers temps, he viatjat diversos cops a països de l’Europa central amb motiu d’alguns intercanvis d’alumnes dels centres on he estat, i he aprofitat aquestes ocasions per visitar alguna sinagoga o algun centre d’interpretació de l’Holocaust, per exemple. El judaisme es veu llunyà des del nostre país, però allà és molt més proper, i és molt recomanable conèixer-lo per obrir consciències. Per tant, viatjant i estudiant aconseguirem crear una cultura religiosa més àmplia. No en tinguem cap dubte!

Entenc que vostè posaria molts deures a les escoles laiques.

Han abandonat l’interès per connectar les diverses confessions dels alumnes que hi tenen dins. Fins i tot, m’atreviria a dir que, a vegades, es veu amb més bons ulls explicar qualsevol religió abans que la cristiana: això també passa i és preocupant!

Té cabuda una assignatura que es digui “Història de les religions” en el sistema públic d’ensenyament?

Totalment. De fet, l’he anat justificant en tota l’entrevista. Ara bé, també crec que és important reflexionar sobre el paper cristià que protagonitza el nostre país dins la nostra cultura; cal estudiar totes les religions, però no podem perdre de vista les arrels cristianes d’Europa i del nostre país en particular.

Incorporar una altra assignatura de religió, com pot ser la islàmica, qüestionaria el paper de la religió a l’escola?

No crec que hi hagi cap problema. Ara bé, personalment, la meva opció seria introduir una assignatura de cultura religiosa per a tot l’alumnat que oferís coneixements de totes les religions, i, en paral·lel, formar el professorat en estudis com els actuals (laics i religiosos alhora). Una assignatura en què tothom se sentís còmode i entengués la diversitat de creences que hi ha al món.

Entrevistats per Ràdio Estel

El passat Dissabte Sant 8 d’abril JUNTS-SDRC va ser entrevistat per Ràdio Estel en el programa Escola de Família sota el títol “La classe de reli serveix per la #Setmana Santa?”

La periodista Olga Vallejo va entrevistar durant el programa a Montserrat Mena de JUNTS-SDRC i també va poder intervenir en Ramon Rial de l’Escola Les Vedrunes de Vic.

Montserrat Mena va explicar com viviem la religió dins de les aules a l’Escola Pública i de tant en tant també va introduir aspectes que ens afecten més com a docents de Religió.

Podeu veure el twit a Ràdio Estel i també podeu escoltar el POST clicant el Play que hi ha continuació o anant directament en l’enllaç de Ràdio Estel del 8 d’abril de 2023.

Per estar ben informat del que ens afecta com a col·lelctiu segueix-nos a les xarxes.

“Docents de Religió, entre la incertesa i l’esperança” de Carme Escales.

Carme Escales periodista i comunicadora de Catalunya Cristiana ha resalitzat un resportatge en relació al Simposi “La docència de la religió” celebrat el passat 11 de març de 2023. La periodista comença el seu escrti dient:

-“En una societat cada cop més diversa, l’escola es girarà d’esquena a parlar de l’islam, de l’hinduisme, del cristianisme? Capacitarem millor el nostre alumnat perquè s’enfronti  a la diversitat, sense parlar de les diferents religions a classe? Les institucions educatives han d’ajudar també a respondre tot això”-

El presentador de l’acte:

  • Sr. Ferran Piñero, docent de Religió catòlica i delegat del sindicat JUNTS-SDRC.

La coach educativa:

  • Sra. Montse Altarriba, Master coach per ICF.

Els nostres convidats:

  • Sr. Carles Armengol, director general d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
  • Sr. Pere Micaló, delegat diocesà de l’ensenyament del Bisbat de Girona.
  • Sr. Miquel Àngel Essomba, professor i investigador de la UAB.
  • Sr. Jordi Font, docent ISCREG i rector del seminari de Girona.

Moderats per la Sra. Laia Palacios, investigadora del grup STREAM de la Universitat Blanquerna, van poder parlar i donar els seus punts de vista d’un moment tant important com el que estem vivint com a docents de Religió.

Aquí podeu llegir part del reportatge i enllaç a “Catalunya Cristiana”.

També us facilitem l’article de Carme Escales complet que agraïm al mitjà que ens hagi facilitat:

profes-religio-cat

 

Per dubtes i consultes us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant “Qui som” del web.

SIMPOSI: LA DOCÈNCIA DE LA RELIGIÓ

El pròxim 11 de març de 2023 JUNTS-SDRC organitzem el Simposi “La docència de la religió” on es parlarà amb representants de diferents àmbits: polític i educatiu.

Podreu seguir en directe el Simposi mitjançant el nostreCANAL YOUTUBE.

 

 

L’acte el presentarà en Sr. Ferran Pineiro (docent de religió i delegat de JUNTS-SDRC) El cartell que us presentem conté persones molt reconegudes i algunes altres que estem acabant de lligar: Sra. Montse Altarriba, Sra. Rocío García (PSC-Catalunya), Sra. Montserrat Bassa (ERC), Sr. Pere Micaló (Docent ISCREG i Delegat d’Ensenyament del Bisbat de Girona), Sr. Jordi Font (Docent ISCREG i Rector del Seminari de Girona) i Sr. Miquel Àngel Essomba (professor-investigador a UAB i director d’ERDISC).

I amb la moderació de la taula la Sra. Laia Palos (Investigadora STREAM: Society, Technology, Religion and Media. Universitat Blanquerna)

A mig matí tindrem un descans amb esmorzar per a tots els inscrits.

Us convidem a tots i totes a participar del Simposi, una jornada de debat, trobada i intercanvi d’opinions dins d’un marc fantàstic com és el Monestir de Pedralbes a Barcelona.

Pels qui vulgueu, ens podrem quedar a dinar al Restaurant Bistro Mató (al costat del  Monestir). Podeu portar acompanyants si és del vostre gust. El preu del menú al Restaurant està subvencionat al 50% pel sindicat (cal inscripció prèvia). Passat el dinar farem una visita cultural al Monestir de Pedralbes.

Tots els participants amb inscripció rebran un petit obsequi del Sindicat.

Totes les persones que vingueu de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona podeu posar-vos en contacte amb els vostres delegats de zona, ja que es facilitarà el transport fins al Simposi des de la província d’origen.

Per tal d’organitzar la gestió del Simposi cal que us inscriviu decidint les opcions que voleu assistir: només participar del Simposi (matí sense àpat), participar del Simposi més dinar o participar a tot (Simposi, dinar i visita cultural).

Hi ha la possibilitat que el Simposi compti amb hores de formació. Cal posar-se en contacte amb l’equip de formació del Sindicat formaciojunts@gmail.com.

PER A MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ CLIQUEU AQUÍ.

Per dubtes us podeu posar en contacte amb els delegats de zona mitjançant correu electrònic o els telèfons de contacte.

“Hoy urge volver a la ética, construir fraternidad, educar en el bien común”

Ens plau anunciar-vos que un company nostre del sindicat, ha publicat un article a La Vanguardia de lectura molt interessant conjuntament amb una exposició itinerant seva de fotografia.

Us adjuntem la notícia:

“Estamos llamados a reinventarnos”

CÉSAR MARCOS

“Docente, educador social y fotógrafo, César Marcos es como el zoom de una cámara, capaz de analizar la vida acercándose hasta retratar el mínimo detalle y, también, alejándose para obtener una perspectiva más amplia y reflexiva.

Este otoño ha presentado en el CRAI Biblioteca del Campus de Mundet una doble exposición donde “fotografía y educación se dan la mano para hablar sobre las oportunidades de la vida”. En la muestra Oportunitats (Oportunidades) han participado 25 jóvenes, alumnos de la Escuela Municipal de Segundas Oportunidades (Em2O), que “cuentan los aspectos que les han motivado a volver a la formación y a realizar sus primeras prácticas profesionales”. Al final del recorrido por las fotografías y los relatos, “se nos invita a compartir sobre nosotros mismos en la instalación participativa ¿Quién soy?“.

Esta exposición es itinerante. En diciembre se podrá ver en el Centre Cívic Navas y seguirá por diversos espacios de la ciudad dirigidos a jóvenes, según detalla el fotógrafo.

Cliqueu aquí per llegir article complet.

Felicitats César!

Mou-te per tu, mou-te pel col·lectiu Mobilitza’t! (PAE-Comitè Intercentres)

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ INFORMACIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES 5 d’OCTUBRE 2022

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ INFORMACIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES 5 d’OCTUBRE 2022

MANIFESTACIÓ EL 8 D’OCTUBRE DE 2022 A PLAÇA SANT JAUME DE BARCELONA

MANIFESTACIONS AL LLARG DEL TERRITORI FINALS DE SETEMBRE

Cliqueu damunt les imatges per conèixer la notícia per mitjans i premsa de cada territori.

Girona, 26 de setembre

Lleida, 27 de setembre.

Barcelona, 28 de setembre

Tarragona, 29 de setembre.

Aquest inici de curs ha mostrat un cop més la manca de planificació i improvisació del Departament, a la vegada del menyspreu reiterat que “patim” el personal laboral, com a personal de segona dins del Departament d’Educació.

Aquest no és el primer comunicat de denúncia que el Comitè Intercentres fa des que s’ha iniciat aquest curs 22-23.

Us adjuntem el comunicat on us ho expliquem.

Manifest laborals

També us adjuntem el cartell per  fer-ne difisió.

cartell_laborals

 

MANIFESTACIONS ON HEM ESTAT:

Només JUNTS-SDRC és el sindicat de docents de religió que es mou per tu! Només nosaltres som al peu de les manifestacions per donar veu a les injustícies i manifestar-nos junts amb altres sindicats que formen el Conveni VI, ja que junts som més forts. JUNTS-SDRC està al costat de les companyes PAE i reivindiquem conjuntament el malestar d’aquest inici de curs que hem pogut viure en totes les borses. Cal fer-nos visibles! Ara és el moment!

GIRONA, 26 de setembre al davant de Serveis Territorials de Girona.

LLEIDA, 27 de setembre davant els Serveis Territorials de Lleida.

BARCELONA, 28 de setembre a Serveis Territorials de Consorci Bcn.

TARRAGONA, 29 de setembre aa Serveis Territorials de Tarragona.

Properament més! 

US ESPEREM A TOTS I TOTES EL PROPER 8 D’OCTUBRE A LA MANIFESTACIÓ CONJUNTA A BARCELONA!

JUNTS SOM MÉS FORTS i MÉS FORTES!