Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Des de JUNTS-SDRC, fa temps que hem posat sobre la taula la problemàtica que hi ha en molts centres escolars, la mala praxi en relació a la nostra assignatura en alguns centres que no compleixen normativa. 

D’altra banda, fa mesos, vam demanar, en reunió del comitè intercentres amb el Departament, un estudi de les baixes per malaltia dels docents que treballen en més de dos centres. Recordeu que des de JUNTS-SDRC estem treballant per aconseguir que a primària hi hagi només dos trams ½ jornada i jornada sencera.

Ara volem posar sobre la taula, dades concretes, per això hem preparat una enquesta que ens pot ajudar a copsar la realitat, i presentar al Departament dades objectives, que recolzin la nostra argumentació i peticions.

Per tal d’entregar dades el més reals possibles necessitem que l’ompliu,  en farem un ús totalment estadístic i anònim, les vostres dades personals no surten reflectides.  

Enquesta de les condicions de treball. 

Acord de la Mesa Sectorial en relació amb la recuperació de retallades : Estadis i 2 hores de reducció horària majors 55 anys en horari lectiu.

Aquest acord realitzat en la Mesa Negociació del Personal Funcionari No Universitari  entre el els sindicats CCOO i UGT i el Departament d’Educació en relació a la  reversió de les retallades també ens pertoca al nostre col·lectiu.

Què inclou aquest acord que ens correspongui?

 • Pel que fa a estadis:

El Departament d’Educació modificarà l’Ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis de tal forma que per assolir el primer estadi de promoció docent serà necessari 6 o més anys serveis prestats, en lloc dels 9 que hi havia ara, en aquests se’ls reconeixerà el primer estadi d’ofici amb efectes de l’1 de gener de 2024. Tanmateix, els docents que no han assolit el segon estadi per no tenir quinze anys de serveis prestats, però en tinguin dotze anys o més se’ls reconeixerà d’ofici el segon estadi a efectes de la data anomenada anteriorment, i constarà la data d’assoliment de quan van fer els dotze anys de serveis prestats. Així mateix, els docents que no ha assolit el tercer estadi per no tenir vint-i-un anys de serveis prestats, però en tinguin divuit o més se’ls reconeixerà d’ofici el tercer estadi amb efectes de l’1 de gener de 2024, i constarà la data d’assoliment de quan van fer divuit anys de serveis prestats.

1r estadi: 6 o més anys de serveis prestats i es reconeixerà d’ofici.
2n estadi: 12 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.
3r estadi: 18 o més anys de serveis prestats i se’ls reconeixerà d’ofici.

Podeu consultar la retribució de sou, estadis i triennis en aquest enllaç.

IMPORTANT: Cal tenir present que la signatura de l’acord, per la part social no renuncia a la negociació del retorn de les quantitats no percebudes. 

 • Pel que fa a la recuperació de la reducció de les dues hores lectives majors de 55 anys:

S’acorda un calendari per la implementació de les 2 hores lectives per majors de 55 anys:

Curs 2024-2025: Reducció de 2 hores lectives als docents de 60 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

Curs 2025-2026: Reducció de 2 hores lectives als docents de 55 anys o més, amb atenció directa a l’alumnat, amb 15 o més anys de serveis prestats en centres educatius públics. Incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció d’hores d’atenció a l’alumnat.

En resum: reducció de 2h lectives majors de 55 anys
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 60 anys.
Curs 24-25 podran gaudir de la reducció de 2h complementàries entre 55 i 59 anys.
Curs 25-26 podran gaudir de la reducció de 2h lectives majors de 55 anys.

 

Totalitat de l’acord: 

231031_acord_estabilitat_231117

Equiparació de la jornada parcial amb la jornada completa

Enllaç

Amb la modificació de l’article 247 de la Llei de la Seguretat Social (publicada al BOE el 17 de març), la cotització de mitja jornada computa com a jornada sencera a efectes de reconeixement de pensions de jubilació, incapacitat permanent o temporal, viudetat, orfandat o naixement i cura del menor.

“Con la modificación del artículo 247 se equipara el trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos cotizados para el reconocimiento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, ya que se tienen en cuenta los períodos cotizados cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. Esta modificación se complementa con la supresión del apartado 3 del artículo 248, que desaparece en su nueva redacción.”

A partir d’ara, s’han de tenir en compte els períodes en què el treballador ha estat donat d’alta, independentment de la duració de la jornada realitzada.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) aclarix que aquest canvi tindrà efectes retroactius, tot i que aquest aspecte no es reflecteix en el text del BOE.

Aquest canvi tindrà efectes retroactius en tota la vida laboral.

Mireu enllaç a web Revista de Seguretat Social

https://revista.seg-social.es/-/guia-equiparacion-tiempo-parcial

 

 

 

 

 

Accés a revista baixada.

Cal recordar, però, que aquest canvi no afecta a la prestació pública que rebrà el futur pensionista, ja que la pensió es calcula amb la base de cotització que s’ha aportat al llarg de la vida laboral.

Podeu saber-ne més consultant La revista de la Seguridad Social i el Boletín Oficial del Estado A 2023 6967.

 

 

Actualització del llistat de docents substituts curs 2023-2024

Segons ens han informat, s’ha actualitzat la llista definitiva de professorat que acredita serveis prestats o admès en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractat (borsa de religió) que es va publicar el 12 de setembre segons els criteris: següent:

 1. S’han eliminat de la borsa totes les persones que s’han estabilitzat o que han obtingut vacant (contracte indefinit) en les adjudicacions del mes de setembre (fins al 14/9).
 2. S’han reubicat al final del Bloc II les persones amb renúncia.
 3. Les dades dels bisbats i servei territorial preferent, són a data 9 de setembre (data límit per canviar de ST per la llista definitiva). Els canvis de ST posteriors a la publicació de la llista definitiva del 12 de setembre no s’han de reflectir en aquest llistat.

Consulta aquí el llistat(web del departament)  o decarrega’l aquí:

JORNADA ELECTORAL.

QUÈ CAL SABER DE LA JORNADA ELECTORAL DEL 25 D’ABRIL?

Per què és important votar en aquestes eleccions?

• Perquè cal que JUNTS-SDRC continuem treballant dins del Comitè Intercentres, que és el màxim òrgan de representació del Personal Laboral del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
• Perquè no ens volem segregar, apostem per continuar al VI Conveni col·lectiu únic.
• Perquè cal estar representats dins dels Comitès de Salut per estar alerta del que ens afecta a les nostres condicions laborals i salut del treball i continuar defensant els nostres companys.

Horari de les meses electorals

• Podreu anar-hi de les 10h a les 19h.

Permís per exercir el nostre dret a votar

En La Circular núm. 7/2006, del Director General de la Funció Pública,  sobre participació del personal al servei de l’Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms en les eleccions sindicals, estableix els criteris a tenir en compte per a la concessió dels permisos relacionats amb l’exercici del vot i la participació en les meses electorals, així com per la determinació de les indemnitzacions per serveis que, en el seu cas, procedeixin.

Respecte al permís per a l’exercici del vot, el punt 1.1 de la Circular estableix que el personal que tingui la condició d’elector disposa, en funció d’on es trobi ubicada la mesa electoral en la qual ha de votar, del següent permís retribuït i no recuperable:

– Dins del mateix centre de treball on presta els seus serveis: fins a un
màxim de mitja hora.
– En un centre de treball diferent on presta els seus serveis, però dins de
la mateixa localitat: fins a un màxim d’una hora i mitja.
– En un centre de treball fora de la localitat on presta els seus serveis: fins
a un màxim de quatre hores per al personal que efectua la jornada
ordinària i fins a un màxim de dos hores per aquell que la tingui inferior a
l’ordinària.

La Mesa Electoral farà els justificants pertinents que els votants els demanin.

Aquí podeu consultar la normativa al respecte.

Per altra banda, aprofitem per comunicar-vos que en el darrer moment (divendres 21 d’abril) el departament ens ha comunicat que també cal justificar l’absència per anar a votar mitjançant ATRI seguint la ruta:

Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències; indicant el permís que pretenen fer valdre “Permís per deures inexcusables”.

Ubicació de les Meses Electorals

BARCELONA

Mesa electoral central 001: Servei Territorial del Baix Llobregat Carretera de Laureà Miró, 328-330 Sant Feliu de Llobregat
Mesa 002 comarques del Barcelonès (excepte la ciutat de Barcelona) Institut Jaume Balmes C/ Pau Claris, 121 Barcelona
Mesa 003 Garraf i Alt Penedès Institut Baix a mar C/Àncora, 29, Vilanova i la Geltrú
Mesa 004 Baix Llobregat Servei Territorial del Baix Llobregat Carretera de Laureà Miró, 328-330 Sant Feliu de Llobregat
Mesa 005 Vallès Occidental Servei Territorial del Vallès Occidental Marquès de Comillas,65-67 Sabadell
Mesa 006 Vallès Oriental Institut Antoni Cumella C/ Roger de Flor, s/n Granollers
Mesa 007 Maresme Servei Territorial Maresme C/ Churruca, 90 Mataró
Mesa 008 Bages, Berguedà, Osona, Moianes i Anoia Servei Territorial de la Catalunya Central. Carretera de Vic, 175 Manresa
Mesa 009 ciutat de Barcelona Consorci d’Educació de Barcelona. Pl. Urquinaona, 6 Barcelona

LLEIDA

Mesa Servei Territorial de Lleida. C/ Pica d’Estats 2 Lleida

TARRAGONA

Mesa electoral 001 CTA  Servei Territorials d’Educació de Tarragona. C/ Sant Francesc, 7  -cp43003- Tarragona

:) 3, 2, 1… :P :D ;*** Aquí fem Campanya Electoral!

Segueix-nos i estigues informa’t de les novetats amb el nostre twitter, instagram, facebookcorreu electrònic, difusió o grups de wats’up!

EMISSIÓ 23 D’ABRIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMISSIÓ 20 I 21 D’ABRIL:

Cliqueu aqui o sobre la imatge per veure el vídeo promocional.

EMISSIÓ 19 ABRIL: 

EMISSIÓ 18 D’ABRIL:

El proper dijous 20 d’abril a les 19.30 podràs conèixer SOM EMOCIONS I ESPERANÇA en “live stream”. Només cal que cliquis aquí i podràs veure-ho.

EMISSIÓ 17 D’ABRIL:

SETMANA DEL 17 AL 21 D’ABRIL:

Rebuda a les escoles:

EMISSIÓ 13 D’ABRIL: 

EMISSIÓ SETMANA SANTA DEL 8 AL 10 D’ABRIL: 

EMISSIÓ 27 DE MARÇ:

Iniciem la campanya del procés electoral per escollir els nostres representants al Comitè Intercentres com a Personal Laboral del Departament d’Educació.

En primer lloc, volem mostrar el nostre més sincer agraïment a  totes les persones que ens heu fet costat aquests últims anys i especialment als qui ara ens recolzeu en les nostres candidatures.

Recordeu que és molt important la participació de tothom i que cal anar a votar el dia 25 d’abril. Si creus que aquell dia no ho podràs fer presencialment, aquí t’expliquem com fer-ho per correu.

3,2 1…Comencem! amb molta il·lusió, coratge i emoció!

Ara, sí, que et podem dir,

 

Segueix-nos i estigues informa’t de les novetats amb el nostre twitter, instagram, facebookcorreu electrònic, difusió o grups de wats’up!

 

 

Concurs extraodinari de mèrits.

Aquesta entrada està destinada especialment a les persones que heu participat en el  Concurs Excepcional de Mèrits.

A l’inici del procés (setembre) JUNTS-SDRC vam detectar que no s’estava valorant el temps de servei com a professorat de religió i vam actuar immediatament per aconseguir revertir aquesta anomalia.

En reunió del comitè intercentres (finals de setembre), ens van comunicar que ho havien resolt.

La sorpresa va ser trobar-nos que un cop publicades les llistes provisionals (finals de febrer), als docents de religió no els han comptabilitzat el temps treballat.

Vam posar-nos en comunicació tant amb el departament d’educació com amb Funció Pública per mostrar la nostra queixa i rebuig i instant-los a esmenar l’error.

Vam rebre resposta per part de la Directora Sra. Collell com bé sabeu tots els afiliats.

Davant d’això també us hem de comunicar que hem trobat algunes dificultats tècniques a l’hora de fer les reclamacions dins de l’aplicatiu on s’han de fer les reclamacions. Així doncs, entenem que l’aplicació no està preparada per nosaltres(docents de religió):

 • T’obliga a posar data de fi de contracte, quan nosaltres com a personal laboral no tenim data fi.

 • Tampoc coincideix el codi de professorat de religió.

Aquests errors, entre d’altres els hem posat en coneixement (finals de febrer) del departament i de funció pública per tal que ho esmenin i tothom que així ho desitgi pugui fer la reclamació pertinent.

Així doncs, el Departament s’ha compromès a arreglar d’ofici les errades informàtiques de l’aplicatiu. Estem pendents de tenir confirmació que ja s’hagi fet, així com que es puguin tornar a fer les reclamacions ja enviades a causa de la quantitat d’incidències que s’han produït.

Tan bon punt tinguem l’esmentada confirmació us la farem arribar. De totes  maneres, us aconsellem, que realitzeu les reclamacions sense clicar el “Tramitar” fins el darrer moment, no fos cas que no ho arreglessin d’ofici. La data límit de la reclamació és el 7 de març.

Alhora, sou molts, que ens heu demanat ajuda per fer els “assentaments”. Us posem aquí un petit resum que us pot ajudar. Us aconsellem que descarregueu les imatges i les visualitzeu al vostre ordinador per a que siguin més clares. També podeu clicar aquest enllaç que us dirigirà al document directe.

INFORECLAMACIÓ (1)

En el següent document podreu veure com fer l’assentament (el pdf conté dos pàgines que podreu avançar a sota la imatge en les fletxes).

Per relclamar

 

Per acabar us fem un resum del què cal tenir per tancar el tràmit:

 1. Les al·legacions pertinents dins del nostre aplicatiu del concurs demostrant la nostra antiguitat com a docents mitjançant els assentaments de forma com descriu la normativa. Podeu consultar la més amunt per instruccions d’assentament. Recordeu MOLT IMPORTANT, els assentaments han de ser de cada contracte i si alhora teniu varis contractes heu de posar el que és el vostre centre de referència (marcat dins expedient amb una “V”). La darrera data que poseu ha de ser la del 5/09/23.  
 2. Adjuntar en aquesta al·legació el PDF com a  persona individual amb DNI on no s’està d’acord amb el procés ja que ens van dir que es canviaria d’ofici i no ha estat així entre d’altres reclamacions. Recordeu canviar les dades del PDF a les vostres (nom, cognom, DNI…)
 3. Enviar per Petició Genèrica/per correu/Per Evalissa el vostre desacord com s’indica en aquest mateix correu.  

Us informem que el departament tambéha donat un enllaç explicatiu al respecte el podeu consultar aquí.

 

Podràs anar seguint informacions tant a la nostra Web, com a les xarxes socials: Twitter,  Instagram o Facebook.

Petició del vot per correu i retorn a la mesa electoral.

El dia 25 d’abril el Personal Laboral Docent exercirem el nostre dret a vot. Cada Servei Territorial té assignat un espai físic. Si no pots assistir pots votar per correu. 

Per facilitar tota la participació dels treballadors es dona l’opció de realitzar el vot per correspondència.  L’aplicatiu quedarà tancat uns dies abans de les eleccions, 17 d’abril inclòs. Aquest cal demanar-lo entrant dins de l’ATRI.

A. Entrar a ATRI utilitzant el teu usuari i contrasenya: https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/inici

B. Clicar sobre la imatge d’Eleccions sindicals cens (color verd) . -Si no us surt…. aneu amb el cursor avall de la pàgina i pugeu de nou, fins que us aparegui-.


C. Omplir les dades corresponents per tal de formular el vostre desig de realitzar el vot per correu ordinari.

 PAS A PAS – PETICIÓ I RETORN BUTLLETA.

1-Comprova les teves dades si són correctes.

2- Omple les teves dades del lloc on vols rebre les butlletes sindicals i enregistra la demanda.

3-Confirma de nou les teves dades i IMPRIMEIX. 

4-Finalment en uns dies, la Mesa Electoral enviarà a la persona sol·licitant les paperetes de les candidatures, el sobre de la butlleta i en tot cas (segons territori) també un sobre gran.

5-Enviament de la butlleta a la Mesa Electoral: caldrà seguir bé les instruccions de vot a fi de que no quedi NUL el vot. 

 • La persona introduirà la papereta que esculli en el sobre de la butlleta que li ha estat remès, que haurà de tancar. (En aquest primer sobre només la butlleta).
 • Aquest sobre, juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE, l’haurà d’introduir en un sobre més gran facilitat o no per la Mesa Electoral, sens perjudici que pugui utilitzar qualsevol altre tipus de sobre de dimensions més grans que el sobre de la papereta.
 • Aquesta documentació l’haurà de remetre per correu certificat a la Mesa Electoral on estigui censada.
 • També es pot indicar en el sobre gran. “No obrir. Eleccions Sindicals Personal Laboral. 25 d’abril”

El Departament d’Educació ens facilita també a data de 12 d’abril les instruccions per demanar el vot per correu i alhora en el darrer parràgraf també les instruccions de com gestionar les butlletes un cop rebudes a casa a fi de que les rebin les meses electorals abans del 25 d’abril  que podeu consultar també aquí.

 

Per dubtes i preguntes us podeu posar en contacte amb els vostres delegats de zona.

 

S’inicia el procés electoral

El passat 27 de febrer es va iniciar el procés electoral per a les  eleccions del nostre  col·lectiu, constituint-se les meses de cada província. Aquest procés electoral acabarà amb la Jornada del 25 d’abril.

En aquesta primera fase, s’ha exposat el cens provisional per tal que totes les persones treballadores puguin comprovar si hi consten i, d’aquesta manera, poder exercir el dret a vot. És important comprovar-ho perquè en cas de no ser-hi no es podria votar.

És fonamental que reviseu el cens i comproveu la vostra inclusió en ell. Per fer-ho, podeu accedir als enllaços següents segons la vostra província:

Tarragona
Barcelona
Lleida
Girona

En cas que no consteu en el cens, que les vostres dades tinguin alguna errada o l’antiguitat no sigui la correcta (ATRI>el meu expedient>dades administratives>serveis prestats), us heu d’adreçar a la mesa coordinadora de la vostra província a través del correu corresponent:

Tarragona  elecsindlabta.educacio@gencat.cat
Barcelona  elecsindlabbcn.educacio@gencat.cat
Lleida  elecsindlabll.educacio@gencat.cat
Girona  elecsindlabgi.educacio@gencat.cat

Recordem que el període de reclamacions al cens finalitza el dia 9 de març i per això us animem a revisar-lo el més aviat possible i presentar les esmenes necessàries.

No oblideu que la vostra participació en aquest procés és fonamental per garantir uns resultats electorals justos i representatius del nostre col·lectiu.

JUNTS-SDRC al teu costat! amb tu!