Petició del vot per correu i retorn a la mesa electoral.

El dia 25 d’abril el Personal Laboral Docent exercirem el nostre dret a vot. Cada Servei Territorial té assignat un espai físic. Si no pots assistir pots votar per correu. 

Per facilitar tota la participació dels treballadors es dona l’opció de realitzar el vot per correspondència.  L’aplicatiu quedarà tancat uns dies abans de les eleccions, 17 d’abril inclòs. Aquest cal demanar-lo entrant dins de l’ATRI.

A. Entrar a ATRI utilitzant el teu usuari i contrasenya: https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/inici

B. Clicar sobre la imatge d’Eleccions sindicals cens (color verd) . -Si no us surt…. aneu amb el cursor avall de la pàgina i pugeu de nou, fins que us aparegui-.


C. Omplir les dades corresponents per tal de formular el vostre desig de realitzar el vot per correu ordinari.

 PAS A PAS – PETICIÓ I RETORN BUTLLETA.

1-Comprova les teves dades si són correctes.

2- Omple les teves dades del lloc on vols rebre les butlletes sindicals i enregistra la demanda.

3-Confirma de nou les teves dades i IMPRIMEIX. 

4-Finalment en uns dies, la Mesa Electoral enviarà a la persona sol·licitant les paperetes de les candidatures, el sobre de la butlleta i en tot cas (segons territori) també un sobre gran.

5-Enviament de la butlleta a la Mesa Electoral: caldrà seguir bé les instruccions de vot a fi de que no quedi NUL el vot. 

  • La persona introduirà la papereta que esculli en el sobre de la butlleta que li ha estat remès, que haurà de tancar. (En aquest primer sobre només la butlleta).
  • Aquest sobre, juntament amb la fotocòpia del DNI/NIE, l’haurà d’introduir en un sobre més gran facilitat o no per la Mesa Electoral, sens perjudici que pugui utilitzar qualsevol altre tipus de sobre de dimensions més grans que el sobre de la papereta.
  • Aquesta documentació l’haurà de remetre per correu certificat a la Mesa Electoral on estigui censada.
  • També es pot indicar en el sobre gran. “No obrir. Eleccions Sindicals Personal Laboral. 25 d’abril”

El Departament d’Educació ens facilita també a data de 12 d’abril les instruccions per demanar el vot per correu i alhora en el darrer parràgraf també les instruccions de com gestionar les butlletes un cop rebudes a casa a fi de que les rebin les meses electorals abans del 25 d’abril  que podeu consultar també aquí.

 

Per dubtes i preguntes us podeu posar en contacte amb els vostres delegats de zona.