BORSA

Degut a la manca de docents de religió les borses de molts serveis territorials estan obertes de forma extraodinària. Cal mirar el servei territorial concret i conèixer l’estat de la borsa en el servei territorial corresponent. Més avall teniu els enllaços a cada Servei Territorial. (actualitzat a 22/03/24)
SSTT>Personal Docent>Nova contractació de professorat de religió per cobrir vacants i substitucions.
OBERTURA DE LA BORSA: De manera habitual a final de curs (maig-juny) s’obren les  borses de forma general a tots els territoris per dotar de nou la borsa de  substituts pel curs següent.Cadascun dels serveis territorials del Departament d’Educació i el Consorci d’Educació de Barcelona publiquen les llistes de participants i substitucions.
ENLLAÇA’T als diferents Serveis Territorials  per conèixer l’obertura concreta del nivell educatiu

ADJUDICACIONS: En general, les adjudicacions ordinàries de docents de Religió per l’Escola Pública es realitzen  durant l’estiu, el mes de juliol o agost de forma  presencial (o telemàtica en cas excepcional).  A partir del setembre,  els serveis territorials van abastint les places que van sorgint amb els substituts i  si un cop han realitzat tots els nomenaments pertinents poden faltar  treballadors de Religió llavors, obren de nou les borses de forma extraodinària a fi de tornar-les a proveir segons la necessitat del servei territorial. Les borses poden estar obertes durant força temps o molt puntualment, cal estar atent al territori.  Això passa quan la llista de substituts queda buida i es dota a mesura que s’admeten els interessats a formar-ne part.

Actualment el funcionament de la borsa el regula la RESOLUCIÓ EDU/1522/2023 , de 9 de maig de 2023  on s’aprova les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Aquesta resolució regula:

  • Aprovar les bases per a la contractació laboral temporal de professorat de religió en centres docents públics
  • Aprovar el barem dels mèrits susceptibles de ser valorats en l’accés a la llista de candidats a prestar serveis com a professorat de religió, bloc II, que consta a l’annex 2.
  • L’annex 3 conté informació sobre la normativa d’aplicació en el procediment.

Les normatives que regeixen són:

Mireu el vostre servei territorial per comprovar si està oberta la borsa de docents de religió i així poder-vos inscriure si compliu els requisits necessaris, o bé us podeu posar en contacte amb els nostres delegats  territorials del sindicat JUNTS-SDRC i us ajudaran.

LLEIDA

TARRAGONA

TERRES DE L’EBRE

GIRONA

CONSORCI DE BARCELONA

BAIX LLOBREGAT

BARCELONÈS

CATALUNYA CENTRAL

PENEDÉS

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

VALLÈS OCCIDENTAL

ALT PIRINEU I ARAN

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.