eligoo

 

 

 

 

 

JUNTS

Description: Description: Description: lazo-amarilloSINDICAT DE DOCENTS DE RELIGIÓ

DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE CATALUNYA      

www.juntsdocentsreligio.cat  - www.ferc.cat

Description: Description: Description: facebookDescription: Description: Description: adorec

 

 

BARCELONA

GIRONA

TARRAGONA-TORTOSA ADOREC

LLEIDA

 

Description: Description: Description: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: catalunya

 

 

 

 

 

 

QUI SOM?              

BUTLLETA D'AFILIACIÓ

 

 SECCIÓ

 SINDICAL

 PERMISOS

 JUBILACIÓ

 ESTADIS

 RETRIBUCIONS

 

 

__________________________________________

 

DOCUMENTS

PER A L'ORGANITZACIÓ

I LA GESTIÓ

DELS CENTRES

 

   CURSOS DE

 FORMACIÓ

 CURSOS 17-18

 

 

 EL ROMÀNIC

 AL PIRINEU

 

 

 RECURSOS

 PER L’AULA DE RELIGIÓ

 

 

Description: Description: Description: bic

 

PRIMARIA

 

VOCABULARI

 

LITÚRGIA

 

SIMBOLOGÍA

 

L’ARBRE DE

LES RELIGIONS

 

BIBLIA

 

FESTES

I TRADICIONS

 

JESÚS

de NATZARET

 

HISTÒRIA

 

CINEMA

PER A L’AULA

 

TICS

 

RELIGIÓ

A L’ESCOLA

 

SIMPOSI

 

CURRÍCULUM RELIGIÓ LOMCE

Orientacions del SIERC

 

 

 

SANTORAL

 

 

BIBLIOTECA

DIGITAL

 

QUADERNS VIRTUALS

 

 

ELS QUADERNS

DE CRISTIANISME

I JUSTÍCIA

 

 

MONTSERRAT

 

 

LES HOMILIES

DEL PAPA FRANCESC

 

 

 

 

ESTATUTS

DE  JUNTS

 

CONTACTE

Apartat de correus 1040

08902 L’HOSPITALET

Tel. 616 59 36 37

juntsdocentsreligio@gmail.com

 

JUNTS

BARCELONA

616 09 63 19

616 59 36 37

653 38 89 53

93 317 61 62

JUNTS

GIRONA

669 68 38 17

JUNTS

LLEIDA

628 60 47 89

973 03 24 13

JUNTS

TARRAGONA

TORTOSA

626 22 63 28

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

 

SERVEIS TERRITORIALS

webs

 

Description: Description: Description: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: imatge del panell

 

BISBATS-SERVEIS TERRITORIALS

 

 

Description: Description: Description: ConsellAfersReligiosos2

DIRECCIÓ GENERAL

D'AFERS RELIGIOSOS

 

Description: Description: Description: Inici

 

Jj

PROJECTE “ESPAI INTERRELIGIÓS”

El projecte Espai

Interreligiós  de la

Fundació Migra Studium

porta diversos anys

funcionant com

a espai interactiu

obert a les visites

de les escoles

i pensat com a

complement

de l'assignatura

de religió.

 

 

 

En aquesta web

trobareu informació, dades, recursos

i eines per desmentir

 i desmuntar

els principals rumors

i estereotips

que circulen

sobre immigració

i diversitat cultural

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image013 

CURS DE SUPERHEROIS A TARRAGONA

Des de JUNTS TARRAGONA-TORTOSA hem arrencat la formació permanent per aquest 2n trimestre de la millor manera possible. Avui preguntes com els ¿superherois i la religió? O com els podem introduïr a les nostres classes han estat alguns dels dubtes que el gran Xavier Torrent (sociòleg, doctor, analista de polítiques públiques i professor de política a la UB) ens ha ajudat a resoldre. I recordeu, el proper 2 de febrer més superherois a la classe de religió.

 

 

 

 

 

 

 

AUDIÈNCIA AMB EL PAPA FRANCESC: APUNTEU-VOS AQUÍ

IMG-20190111-WA0000

 

 

 

 

 

 

 

NOVES CONVOCATÒRIES PER A COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS  

 

El Departament d’Ensenyament ha obert noves convocatòries de contractació de professorat de religió catòlica al Servei territorrial de Lleida pels nivells de primària amb termini de 17 de Gener. També als Serveis Territorials de Tarragona, Girona i Catalunya Central pels nivells de primária i secundária i als Serveis Territorials del Vallès Occidental per primària. Cal disposar de la proposta de l’ordinari diocesà del bisbat corresponent. El termini és fins a final de curs per cobrir les substitucions que es vagin produint.

Si estàs interessat/da en ser docent de secundària o primària de Religió Catòlica,

contacta amb nosaltres i t’informarem dels requisits i el procediment. Pots telefonar

per Primària al  653 38 89 53  i per Secundària al  616 09 63 19

o bé si ho prefereixes escriu-nos un correu a juntsdocentsreligio@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

NOU CURS A TARRAGONA

 

El nou any ens regala un nou curs ple d’aventures. Us apunteu a la propera?? Serà fascinant, ja que passarem dos dies envoltats de SUPERHEROIS I de la mà del sociòleg, doctor i analista de polítiques públiques i professor de política a la UB XAVIER TORRENTS.

 

SUPERHEROIS-2còmics

 

 

 

 

 

 

 

ÚLTIMES PLACES DEL CURS A MONTSERRAT

 

Al Monestir de Montserrat celebrem el curs JESÚS/CRIST. L’home, la teologia i la cultura, II Jornades de Cultura Religiosa i Humanista els dies 10,11 i 12 de Maig del 2019.  Comptarem amb el G. Gabriel Soler, el P. Abat Josep Ma Soler, i la visita a la col.lecció de papirs i al jardí del monjos. Us podeu inscriure AQUÍ.

 

Description: Description: Description: https://scriptoriumbiblicum.files.wordpress.com/2010/08/pmontsroca1-e1282118616702.jpg https://guias-viajar.com/wp-content/uploads/2017/05/monasterio-monserrat-010.jpg

 

 

 

 

 

 

 

APOCALÍPTICS I INTEGRATS DAVANT JESÚS

 

AQUÍ teniu l’enllaç a aquest interessant article de l’Oriol Junqueras.   

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DE JUNTS TARRAGONA-TORTOSA

27.11.2018 Assemblea Tarragona. WEB

 

 

 

 

 

 

 

IMG-20181123-WA0000

IMG-20181123-WA0002 (1)IMG-20181123-WA0001 (1)

 

 

 

 

 

 

 

EL CONSELLER BARGALLÓ VOL UN ACORD AMB ELS BISBES SOBRE LA RELIGIÓ A L’ESCOLA

 

En l’Assemblea de JUNTS celebrada el 17 de novembre va resultar elegida la nova junta directiva de JUNTS i  com a presidenta Montse Batlle. En la taula rodona posterior vam comptar amb la presència de l’honorable conseller d’Ensenyament Sr. Josep Bargalló, entre d’altres, i es van compartir reflexions molt importants per al futur de la matèria. AQUÍ podeu llegir la notícia.

IMG-20181117-WA0052

 

 

 

 

 

 

 

                          

ASSEMBLEA I TAULA RODONA DE JUNTS EL DISSABTE 17 DE NOVEMBRE A LES 10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSENYAMENT VOL IMPARTIR CULTURA RELIGIOSA A PARTIR DEL PROPER CURS

 

Ho ha anunciat l’honorable conseller d’Ensenyament Sr Josep Bargalló. Bernat Villaronga de JUNTS ha comentat la notícia per a El Periodico de Catalunya. Podeu llegir tota la notícia AQUÍ. Recordeu que el proper dissabte 17 de Novembre a les 10:00 és l’Assemblea General Ordinària de JUNTS. Serà molt important assistir-hi.

 

 

 

 

 

 

 

foto de Junts Docentsdereligio.                                 

                                      CURS TARRAGONA-TORTOSA

 

Molt productiva primera sessió del curs Avaluar per Dimensions. La propera sessió serà el 10 de novembre.

 

 

 

 

 

 

XV MOSTRA DE CINEMA ESPIRITUAL

 

JUNTS col.labora en la XV Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, del 15 al 30 de novembre.

 

 

 

 

 

 

 

EL GOVERN APROVA EL DECRET PER FER EFECTIU L’INCREMENT RETRIBUTIU DE L’1,95%

 

Aquest mes d’octubre es farà efectiu el decret per fer efectiu l’increment retributiu de l’1,95% dels treballadors i treballadores públics, així com el cobrament des del primer dia del 100% de la baixa laboral.

 

 

 

 

 

 

RECLAMACIÓ DE L’IRPF DE LES PRESTACIONS PER MATERNITAT

 

Com a resultat d’una sentència, Hisenda haurà de tornar l’IRPF de les prestacions de maternitat amb caràcter retroactiu des de l’any 2013 (declaració del 2014). AQUÍ teniu la informació.

 

 

 

 

 

 

                 

REUNIÓ AMB CONSELLERIA

collage visita conseller

.

 

 

 

 

 

 

https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/44410857_710425669314333_3839223772146040832_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=e03f53b1e93934649aff736f0e4f5b81&oe=5C594BBFNOUS CURSOS DE FORMACIÓ 2018-19

Tots els cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament. 

Us recordem que encara queden places per alguns cursos.

 

JUNTS GIRONA va celebrar amb gran éxit Besalú, Terra de Pelegrinatge,  els dies 6 i 7 d’octubre. Ens ho vam passar molt bé!

 

JUNTS TARRAGONA ha ofert el curs Avaluar per Dimensions, els dies 27 d’octubre i 10 de novembre. També ofereix altres cursos durant tot aquest curs escolar. Podeu trobar aquí el calendari. Més informació a adorectarragona@gmail.com o al telèfon 634 537 814.

 

JUNTS BARCELONA va oferir Cultura Religiosa als Cómics i al cinema dels Superherois els dies 20 i 27 d’octubre i 10 de novembre, impartit per Xavier Torrens.

 

JUNTS LLEIDA ofereix el curs “L’aprenentatge servei com a eina educativa a la classe de Religió” a la ciutat de Balaguer el 26 de gener i el 23 de febrer de 2019. Us podeu inscriure enviant un email amb el nom, DNI i centre on treballes a juntslleida@gmail.com. Gratuït per associats i 60 euros pels no associats. I a ANDORRA es va celebrar el 16 i 17 de novembre el CANÒLICH MUSIC. AQUÍ podeu trobar tota la informació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA-CONSELLER-I-JUNTS-DOCENTS-DE-RELIGIÓ-SETEMBRE-2018 

 

 

EL SINDICAT JUNTS A LA CONFERÈNCIA DE

L’HONORABLE CONSELLER

SR. JOSEP BARGALLÓ

“FORUM EUROPA, TRIBUNA CATALUNYA”

 

 

El Sindicat JUNTS ha estat convidat per la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a la conferència de l’Honorable Conseller, el Sr. Josep Bargalló “Fórum Europa, Tribuna Catalunya”.

 

Com a sindicat agraïm que les administracions de país comptim amb nosaltres en moments de decisions importants pels docents de religió de Catalunya.

 

 Aquí teniu un vídeo on l’Honorable Conseller explica la nova Assignatura de Cultura Religiosa a partir d’una pregunta d’en Bernat Villaronga  (Vicepresident de JUNTS-Barcelona).

 

 

JUNTS, EL SINDICAT DE RELIGIÓ AL SERVEI DELS DOCENTS DE CATALUNYA

 

 

 

 

 

 

 

PHOTO-2018-09-21-08-23-08 (1) 

REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR DEL SECRETARIAT DIOCESÀ D’EDUCACIÓ I AMB EL BISBE AUXILIAR DE BARCELONA

 

 

El 20 de setembre de 2018, els delegats i delegades de JUNTS Barcelona ens hem reunit amb el nou director del Secretariat Diocesà d’Educació de l’Arquebisbat de Barcelona, Sr. Raul Amades i amb Mons. Antoni Vadell, bisbe auxiliar de Barcelona. Els agraïm l’estona compartida i el seu compromís amb els/les docents de religió i el nostre alumnat, així com l’esperit dialogant que ens han mostrat durant la reunió.

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Image result for josep bargalló 

ENSENYAMENT ESTUDIA MODIFICAR L’ASSIGNATURA DE RELIGIÓ

 

El Departament d’Ensenyament estudia modificar l’assignatura de Religió i introduïr una matèria per explicar les diferents religions de Catalunya i donar resposta a la diversitat existent. Aquesta assignatura ja s’imparteix en alguns centres concertats. Aquí  i Aquí  podeu llegir la notícia. Ja fa temps que des de JUNTS hem mantingut i mantenim contacte amb el Departament. Properament celebrarem reunions importants. Us mantindrem informats.

 

 

 

 

 

 

 

JA PODEU VEURE LES CONFÈRENCIES DEL CURS DE MONTSERRAT

 

Tenim accesibles els vídeos de les conferències del curs de formació Bíblia i Cultura. I Jornades de cultura Religiosa i humanista realitzat al Monestir de Montserrat el març del 2018. AQUÍ teniu la conferència del P. Pius Ramon Tragan “Israel i el seu entorn: el marc cultural de la Bíblia i la seva evolució”,  AQUÍ la del P. Lluis DuchViolència i Monoteisme”, i  AQUI la del G. Gabriel Soler i Villegas “Europa, una cultura biblica?”. També podeu veure les conferències clicant en les imatges.

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

XAVIER BECERRA ANALITZA LA MATÈRIA DE RELIGIÓ A RÀDIO ESTEL

  

Xavier Becerra, per part de l’escola pública, i Miquel Mateu, per part de l’escola concertada, han analitzat el futur de la matèria de Religió. Becerra ha reconegut que la intenció de revisar el caràcter avaluable de l’assignatura inquieta una mica, però hi ha coses que no es poden modificar substancialment i que li sembla bé que hi hagi una matèria de valors étics però que cal una assignatura per al fet religiós, perquè tenim a Catalunya una realitat que cal preservar. Podeu llegir la notícia aquí.

 

 

 

 

 

 

 

ÈXIT DEL CURS A ASSÍS

 

Description: Description: Description: PHOTO-2018-07-15-11-20-42 (1)Description: Description: Description: PHOTO-2018-07-15-11-20-42El ja tradicional curs d’estiu, aquesta vegada a la ciutat italiana d’ASSíS, els dies 1, 2, 3 i 4 de juliol, ha resultat un èxit. A més del bressol de Sant Francesc i Santa Clara on vam veure la Basílica de Sant Francesc, la Basílica de Santa Clara, Santa Maria degli Angeli, la Porciuncula, etc. També vam visitar les ciutats de Siena i Florència. Aquí podeu trobar un vídeo amb un recull del viatge.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈXIT DEL CURS “LA BÍBLIA I LA CULTURA” A MONTSERRAT

 

S’ha celebrat els dies 16, 17 i 18 de Març al Monestir de Montserrat el curs de formació sobre LA BÍBLIA I LA CULTURA, I Jornades de Cultura Religiosa i Humanista. Des de JUNTS volem agraïr a tots els participants –uns 60 en moments punta- per com ha anat el curs de formació, amb la participació de docents de València i d’arreu de Catalunya. També agraïr a la comunitat benedictina que ens hagi acollit i obert les portes de casa seva.  També us presentem un breu documental de 2´ sobre la formació dels docents de Catalunya i Andorra a l’abadia de Montserrat que es visualitzarà a diferents televisons comarcals de Catalunya i que us pot ajudar per donar-vos a conéixer a les famílies en la preinscripció dels seus fills a l’hora d’escollir la classe de Religió pel proper curs escolar. Aquí teniu el link del documental.

 

Description: Description: Description: MONTSERRAT GERMÀ EFREM CAPELLADescription: Description: Description: IMG_20180316_200437_803Description: Description: Description: IMG_20180316_193227

 

 

 

 

 

 

 

CANVIS EN LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’INCAPACITAT LABORAL

Pel DECRET LLEI 4/2017 del 18 de juliol es modifica la prestació econòmica d’incapacitat temporal (“baixa”) del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Es podrà cobrar el 100% en incapacitats temporals derivades de violència de gènere, exploracions diagnòstiques invasives, malalties amb grau de discapacitat a partir del 33%, altres malalties greus, entre altres supòsits.  Aquí podeu llegir tota la informació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAT DE JUNTS SOBRE L’ADOCTRINAMENT

 

Aquí podeu trobar el nostre comunicat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: 2017-10-24-PHOTO-00002844  PRESENTACIÓ DEL DICCIONARI DE LES RELIGIONS PER A NOIES I NOIS DE 10 A 14 ANYS

 

El dimarts 24 d’octubre a les 18:30 a la Llibreria Claret de Barcelona va tenir lloc la presentació del Diccionari de les Religions per a nois i noies de 10 a 14 anys, on Lourdes Monfort ens va explicar la seva pedagogia i el Joc de Taula que ha creat per fer més divertida la recerca de les paraules. L’acte va comptar amb la presència d’ Enric Vendrell, Director General d’Afers Religiosos, Francesc Torredeflot, Director de l’AUDIR, Letícia Ruiz, il.lustradora del diccionari, i els seus autors: Lourdes Monfort i Ricard Toledo. JUNTS va oferir 80 Jocs de Taula de les Religions al professors assistents.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÈXIT DEL CURS DEL ROMÀNIC AL PIRINEU

Description: Description: Description: foto andorra

6/7/17 Més de 130 mestres i professors de Religió de Catalunya i Andorra han participant en el curs de formació de 3 dies “El Romànic al Pirineu”. Donem les gràcies a tots, als formadors, als organitzadors i als participants.

Description: Description: Description: andorra 4Description: Description: Description: andorra 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: OMELLA

 

 

JUNTS-BARCELONA ES REUNEIX AMB L’ARQUEBISBE JOAN JOSEP OMELLA

 

24/5/17. Ha estat una trobada cordial on hem intercanviat impressions sobre el present i el futur de la classe de Religió. L’Arquebisbe s’ha mostrat no només molt receptiu sinó molt format i amb coneixement de causa. Ens ha interpel.lat el seu caràcter humil i proper. L’hem felicitat pel seu nou nomenament de cardenal i ell l’ha compartit amb tota la diòcesi perquè ho veu més un regal cap al conjunt de la diòcesi de Barcelona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: image

 

CURS DE LA TARRACO ROMANA

A LA TARRACO MEDIEVAL

 

 

El 3 i el 27 de maig ha tingut lloc el curs de formació de 15 hores realitzat per Andreu Muñoz De la Tarraco Romana a la Tarraco Medieval ” Vida i fe dels Cristians”. L’equip de JUNTS-TARRAGONA TORTOSA vol expressar que ha estat un plaer compartir-ho amb els participants i donar les gràcies a l’Andreu Muñoz per haver-nos transportat en el temps amb aquest facilitat.

 

 

 

 

 

 

CURS DE FORMACIÓ

DE JUNTS TARRAGONA-TORTOSA

 

 

Ha tingut lloc la primera sessió de la segona part del curs de JUNTS Tarragona-Tortosa destinat als “Llocs de culte en 3D”. Es va conjugar una part teòrica amb una altra més pràctica i juntes van fer del moment un espai especial.

 

Aquests moments serveixen de lloc de trobada, de lloc on compartir experiències, lloc on aportar, ...lloc on tots hi tenim el nostre espai, el nostre moment. La segona part es durà a terme el dia 20 de maig.

 

Description: Description: Description: 3d1

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: https://lh4.googleusercontent.com/z2qxFImBue5ipSVJNlfn6TsoaiJgr010uHKIw7egtVZjZ0fdMDraNVpVq8F-n3fUP7sMS0BTIPXpJbITUw8NQY9lsBD2Tl06hPkJ7cNYmzobnZfaOuFo6wFUSAhx282kv4mGOo7M3f2iROXwKg

 

ÈXIT DEL CURS SOBRE

EL PATRIMONI HISTORICOARTÍSTIC

DE L’ESGLÈSIA I LA SEVA DIDÀCTICA

 

El passat 18 de febrer va finalitzar el curs de formació “El patrimoni històricoartístic de l’esglèsia i la seva didàctica” amb una visita al Museu Nacional d’Art de Catalunya. La visita, guiada magistralment pel professor Jordi Saura, va servir per donar a conèixer el conjunt de pintures murals del Monestir de Santa Maria de Sixena. El curs, per a professors de secundària i batxillerat, posa de relleu les nombroses possibilitats didàctiques que ofereix l’art sacre.

unts

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: foto de Marc Monereo.

JUNTS AMB CARME FORCADELL

 

Representats de JUNTS hem estat rebuts per la Molt Honorable Presidenta del Parlament de Catalunya Sra Carme Forcadell. Ha sigut una trobada de més d’una hora on hem pogut compartir entre d’altres temes la nostra visió del que ha de ser la presència de la religió a l’escola en el present i el futur. Hem trobat una presidenta molt informada i molt receptiva. Així mateix li hem mostrat el nostre agraïment pel seu compromís i servei al país i els valors que traspua la seva persona en el seu dia a dia.

 

 

 

 

 

 

 

JUNTS A LA MANIFESTACIÓ CASA NOSTRA, CASA VOSTRA

Representants de JUNTS han estat a la multitudinària manifestació d’aquest dissabte 18 de febrer a Barcelona en favor de l’acollida de persones refugiades i migrants “Casa nostra, casa vostra”. El nostre sindicat ha desfilat al davant del bloc destinat a les entitats de la societat civil amb el lema Catalunya, terra d’acollida. La marxa insta el govern espanyol a complir la legalitat internacional i els compromisos d’acollida. L’estat es va comprometre a acollir 10.700 refugiats i de moment només n’ha admès 687. La manifestació ha sigut un èxit amb 160.00 assistents, segons la guàrdia urbana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTS HA ESTAT REBUT AL PARLAMENT DE CATALUNYA

PER A TRACTAR EL TEMA DEL FUTUR

DEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ

 

Per JUNTS el dia d'avui ha estat clau per avançar cap a l'estabilitat definitiva del col·lectiu de docents de Religió.

 

 

 

CREACIÓ D’UNA MESA TÉCNICA DE RELIGIÓ

 

Avui 9 de novembre de 2016, a la seu del Departament d’Ensenyament a Via Augusta, el Comitè Intercentres conjuntament amb l’Administració han aprovat la proposta de JUNTS de la creació d’una Mesa Técnica de Religió.

 

Un altre pas endavant en la millora de les condicions del professorat de religió

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ PROFESSORAT DE RELIGIÓ, SUBSTITUCIONS

PER COBRIR LES SUBSTITUCIONS EN ELS DIFERENTS SERVEIS TERRITORIALS

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis_territorials/

 

Podeu consultar clicant dins de la pestanya Personal Docent del vostre Servei Territorial:

 

-          BAIX LLOBREGAT

-          BARCELONA COMARQUES

-          CATALUNYA CENTRAL

-          GIRONA

-          LLEIDA

-          MARESME - VALLÈS ORIENTAL

-          TARRAGONA

-          TERRES DE L'EBRE

-          VALLÈS OCCIDENTAL

-          CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMITACIÓ DEL COBRAMENT DEL 4t i 5è ESTADI DEL PROFESSORAT DE RELIGIÓ

 

Amb data 3 d’agost de 2016 s’ha publicat l’ORDRE ENS/211/2016 de 27 de juliol de modificació de l’ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, del procediment de promoció docent per estadis.

 

Aquesta ordre  reconeix el cobrament del quart i cinquè estadi de promoció docent del professorat funcionari en pràctiques, interí i del professorat de religió es fa amb efectes d'1 de gener de 2016, sempre que els estadis corresponents es poguessin acreditar en aquella data i estableix un termini de 3 mesos (fins al 3 de novembre de 2016) per a presentar la sol·licitud Aquesta millora es recollia en l’Acord GOV/70/2016 de 31 de maig.

 

 

 

 

 

 

 

 

30 MESTRES AMB LA TITULACIÓ DEL GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL 

PODRAN SEGUIR FORMANT PART DE LA BORSA DE TREBALL DE RELIGIÓ EL CURS 2016-2017

 

JUNTS, conjuntament amb CCOO aproven un Acord de mesura transitòria per a mestres amb titulació de Grau d’Educació Infantil per poder formar part de la borsa de treball.  CCOO  va proposar allargar-ho un curs més. Fins el 31 d’agost de 2019. 

 

El Departament d’Ensenyament ha acceptat aquesta proposta en tota la seva totalitat. Aquest acord també ha rebut el vist i plau d’altres sindicats al Comitè Intercentres.

 

JUNTS té com a política arribar sempre a consensos amb d’altres sindicats per sumar majories i fer possible l’aprovació d’Acords amb l’administració com el d’Educació Infantil o professorat amb contractació indefinida sense adjudicació definitiva.   Us podeu imprimir l’Acord

 

 

 

 

 

 

 

CURS A ROMA

Description: Description: Description: JUNTS Sant Pere Vaticà grup-1

 

El curs de formació pel professorat de religió de Catalunya a Roma deixa un molt bon regust als més de 180 participants.

 

JUNTS fa extensible el seu agraïment a tots els cursetistes que en tot moment han col·laborat i participat en la descoberta de “La Roma Cristiana”. Ens n’hem de felicitar d’aquest nou repte del primer curs de JUNTS fet fora de Catalunya. Aquí teniu un Vídeo del viatge!!

 

Description: Description: Description: IMG-20160705-WA0016

 

MATERIAL DIDÀCTIC ROMA CRISTIANA

 

El material didàctic del curset del viatge a Roma el podeu trobar a la pàgina web de JUNTS

on diu ROMA CRISTIANA. Cal entrar amb contrasenya. Se t`ha enviat al teu correu personal.

 

Material didàctic 1 -  Iconografia cristiana a la basílica de Sant Pere del Vaticà i als Museus  Vaticans

Material didàctic 2 -  Recursos TIC per a la classe de Religió

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNTS ACONSEGUEIX REUNIR AL PRIMER SIMPOSI “LA CLASSE DE RELIGIÓ A EUROPA”

A LES PERSONES I INSTITUCIONS IMPLICADES EN EL FUTUR DE LA CLASSE DE RELIGIÓ A CATALUNYA

 

JUNTS som una associació de mestres i professorat de religió que té com a principal objectiu la defensa les condicions laborals i professionals del nostre col·lectiu docent a Catalunya. Aquesta doble línia d’acció fa de Junts una eina única. Som conscients del paper que correspon a cadascú en aquesta qüestió i, també dels nostres límits i limitacions, però això no ha estat mai una excusa per a defugir les nostres responsabilitats. En el moment que viu actualment la societat catalana no és responsable ignorar el debat sobre el model de presència de l’ensenyament de la religió a l’àmbit escolar que volem per a la Catalunya del futur. Per aquesta raó hem organitzat els dies 1 i 2 de juliol un simposi sobre el tema.

 

Aquest simposi ha despertat un gran interès en moltes persones, institucions i entitats relacionades amb l’àmbit educatiu en general i de l’ensenyament religiós escolar en particular

 

Debat organitzat per JUNTS, sindicat majoritari del professorat de religió

JORDI LLISTERRI. La Vanguardia 5 jul. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011  JUNTS - SINDICAT DE DOCENTS DE RELIGIÓ DE PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA DE CATALUNYA