Equiparació de la jornada parcial amb la jornada completa

Amb la modificació de l’article 247 de la Llei de la Seguretat Social (publicada al BOE el 17 de març), la cotització de mitja jornada computa com a jornada sencera a efectes de reconeixement de pensions de jubilació, incapacitat permanent o temporal, viudetat, orfandat o naixement i cura del menor.

“Con la modificación del artículo 247 se equipara el trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo a efectos del cómputo de los períodos cotizados para el reconocimiento de las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor, ya que se tienen en cuenta los períodos cotizados cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. Esta modificación se complementa con la supresión del apartado 3 del artículo 248, que desaparece en su nueva redacción.”

A partir d’ara, s’han de tenir en compte els períodes en què el treballador ha estat donat d’alta, independentment de la duració de la jornada realitzada.

L’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) aclarix que aquest canvi tindrà efectes retroactius, tot i que aquest aspecte no es reflecteix en el text del BOE.

Aquest canvi tindrà efectes retroactius en tota la vida laboral.

Mireu enllaç a web Revista de Seguretat Social

https://revista.seg-social.es/-/guia-equiparacion-tiempo-parcial

 

 

 

 

 

Accés a revista baixada.

Cal recordar, però, que aquest canvi no afecta a la prestació pública que rebrà el futur pensionista, ja que la pensió es calcula amb la base de cotització que s’ha aportat al llarg de la vida laboral.

Podeu saber-ne més consultant La revista de la Seguridad Social i el Boletín Oficial del Estado A 2023 6967.