Aprovats els currículums dels ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Bàsica i Batxillerat.

27 de setembre de 2022: El Govern ha aprovat avui el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, que inclou l’Educació Primària, l’Educació Secundària Obligatòria i els cicles formatius de grau bàsic.

El text del document no ha variat, respecte l’esborrany, més enllà de reorganitzacions en el preàmbul i en alguns articles, així com la incorporació d’aclariments normatius. Els centres educatius tindran tres anys per aplicar progressivament els canvis del nou currículum, tal com va anunciar el Departament el mes de març passat.

Per altra banda, la setmana passada es va publicar també el Decret d’ordenació dels ensenyaments de batxillerat.

7 de febrer de 2023: Els govern ha aprovat  el Decret d’Ordenació dels ensenyaments de l’etapa d’infantil

Us facilitem l’enllaç del departament on s’ha elaborat un web amb una guia específica i recursos que es van actualitzant.

També us enllacem amb l’entrada que vàrem publicar el 24 de juny de 2022 on es va quedar aprovat el Currículum de Religió per totes les etapes educatives.

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.