Increment salarial gener 2024

Gràcies a l’acord entre CCOO I UGT amb el Gobierno el dia 1 de febrer s’acorda un increment retributiu complementari del 0’5 vinculada al IPC del 2023. D’aquesta manera l’increment salarial  per aquest any serà del 3’5%.

Aquest acord implicarà un increment salarial addicional del 0,5% per al 2023, amb efecte retroactiu des de gener del mateix any que el trobarem a les nòmines del mes de març del 2024.

De cara a l’increment del 2024 tenim assegurat el 2% per aquest any, també amb efecte retroactiu a gener d’enguany tot i que encara no sabem quan serà efectiu.

Per tant, els salaris dels empleats i empleades de les administracions públiques hauran experimentat un augment del 9,8% durant els darrers tres anys, des de 2022 fins a 2024.

Si el creixement anual del PIB superava les previsions del govern espanyol, que eren del 2,1%, s’afegiria una altra pujada addicional del 0,5%, com ha estat el cas.

ANY INCREMENT RETRIBUTIU
2021 0.9% sense acord
2022 3,5% Acord CCOO-UGT
2023 3,5% Acord CCOO-UGT
2024 2,5% Acord CCOO-UGT

Per recordar la notícia primera de l’acord podeu clicar aquí. 03-10-23-NP-ALZA-SALARIAL-IPC-EMPLEADOS-PUBLICOS