Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball

Des de JUNTS-SDRC, fa temps que hem posat sobre la taula la problemàtica que hi ha en molts centres escolars, la mala praxi en relació a la nostra assignatura en alguns centres que no compleixen normativa. 

D’altra banda, fa mesos, vam demanar, en reunió del comitè intercentres amb el Departament, un estudi de les baixes per malaltia dels docents que treballen en més de dos centres. Recordeu que des de JUNTS-SDRC estem treballant per aconseguir que a primària hi hagi només dos trams ½ jornada i jornada sencera.

Ara volem posar sobre la taula, dades concretes, per això hem preparat una enquesta que ens pot ajudar a copsar la realitat, i presentar al Departament dades objectives, que recolzin la nostra argumentació i peticions.

Per tal d’entregar dades el més reals possibles necessitem que l’ompliu,  en farem un ús totalment estadístic i anònim, les vostres dades personals no surten reflectides.  

Enquesta de les condicions de treball.