BORSA ORDINÀRIA 2024-2025

Destacades

 

 

OBERTURA BORSA ORDINÀRIA PROFESSORAT DE RELIGIÓ:

El 3 de juny s’ha publicat la convocatòria de nova incorporació de professorat a la borsa de religió. Us adjuntem calendari previst. En aquest enllaç podreu trobar la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació. Aquesta Resolució ha estat modificada per la Resolució EDU/1685/2023, de 16 de maig.

 

PROFESSORAT DE NOVA INCORPORACIÓ

Publicació de la convocatòria per formar part de la borsa de professorat de religió: 3 de juny de 2024

  • Termini per presentar la sol·licitud: del 3 al 12 de juny de 2024
  • Publicació de la llista provisional: 27 de juny de 2024
  • Termini per presentar reclamacions: del 27 de juny al 4 de juliol de 2024
  • Publicació de la llista definitiva: 15 de juliol de 2024

PROFESSORAT QUE ACREDITA SERVEIS PRESTATS O ADMÈS EN CONVOCATÒRIES ANTERIORS I NO CONTRACTAT (Bloc 1 i 2)

  • Publicació de la llista provisional: 17 de juny de 2024
  • Termini per presentar reclamacions: del 17 al 25 de juny de 2024
  • Termini per demanar canvi d’àrea territorial o de nivell educatiu: del 17 al 25 de juny de 2024
  • Publicació de la llista definitiva: 15 de juliol de 2024
resolucio-convocatoria_borsa2425religio

Aquí pots veure l’enllaç al PDF.

Podeu consultar la web del departament d’educació on s’especifica aquesta informació.

RESOLUCIÓ EDU/1522/2023 – Bases per a la contractació laboral del professorat de religió

El passat 9 de maig va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Podeu llegir el PDF o descarregar-lo aquí.

1973075

Aquesta mateixa resolució va ser completada per la RESOLUCIÓ EDU/1685/2023, de 16 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació on es diu que la resolució anterior produeix  efectes a partir del 1 de setembre de 2023.

1975901

Així mateix el 18/09/2023 s’emet la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, sobre les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona durant el curs 2023-2024.

resolucio-convocatoria-23-24