RESOLUCIÓ EDU/1522/2023 – Bases per a la contractació laboral del professorat de religió

El passat 9 de maig va sortir publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació.

Podeu llegir el PDF o descarregar-lo aquí.

1973075

Aquesta mateixa resolució va ser completada per la RESOLUCIÓ EDU/1685/2023, de 16 de maig, de modificació de la Resolució EDU/1522/2023, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases per a la contractació laboral de professorat de religió en centres educatius dependents del Departament d’Educació on es diu que la resolució anterior produeix  efectes a partir del 1 de setembre de 2023.

1975901

Així mateix el 18/09/2023 s’emet la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, sobre les convocatòries per prestar serveis com a professor o professora de religió, obertes pels serveis territorials i el Consorci d’Educació de Barcelona durant el curs 2023-2024.

resolucio-convocatoria-23-24