Ús dels telèfons mòbils als centres educatius 2024-2025

📵 A partir del curs que ve es restringirà l’ús dels telèfons mòbils als centres educatius. Cada centre haurà d’establir un marc propi.

🔹 A infantil i primària no es podran utilitzar, ni en horari lectiu ni no lectiu (pati, menjador, extraescolars…).

🔹 A l’ESO s’hauran d’apagar i desar a l’arribar. En les activitats lectives, els centres decidiran si restringir-los del tot o bé permetre’ls en circumstàncies excepcionals amb ús pedagògic o per motius personals de l’alumnat. En les no lectives no es podran utilitzar, excepte en activitats concretes i sempre que ho indiquin els adults de referència.

🔹 A l’Educació postobligatòria, en les hores lectives només es podran utilitzar en les activitats d’aprenentatge. En les no lectives, se’n podrà regular l’ús segons l’edat de l’alumnat.

⚠️ Es preveuen excepcions per motius de salut, emergències, necessitats especials, activitats singulars o sortides i viatges.

Més informació 👉 https://educacio.gencat.cat/mobils