Serveis Territorials. Departament Educació.

El departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya es divideix en diferents Serveis Territorials per fer efectiva la tasca docent. Aquests Serveis Territorials (SSTT) son:

ALT PIRINEU I ARAN

BAIX LLOBREGAT

BARCELONÉS

TARRAGONA

CATALUNYA CENTRAL

LLEIDA

GIRONA

MARESME-VALLÉS ORIENTAL

PENEDÉS

TERRES DE L ‘EBRE

VALLÈS OCCIDENTAL

CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA