Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal docent

CURS 2023-2024

El 9 de juny de 2023 s’ha publicat el nou “Documents per a l’organització i la gestió dels centres” – Organització del centre. Curs 2023-2024″

En aquest document en l’apartat 1.4 (pàgina 75)  del capítol Personal docent deixa palès en relació a l’horari de religió:

“1.4 Horari del professorat de religió
El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària
setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell
educatiu corresponent. Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar
proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.
Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d’un centre públic,
cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància. Aquesta reducció es
considera inclosa en el total d’hores de contracte i s’efectua sobre les hores no lectives
de permanència en els centres. Les direccions dels diferents centres on hagi estat
destinat el professor o professora de religió, s’han de coordinar per garantir que pugui
compatibilitzar els horaris.
El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a personal funcionari. En tot cas, la dedicació a l’exercici d’aquestes responsabilitats no
pot implicar l’augment de la plantilla de religió assignada al centre.”

Podeu consultar tot el document en aquest document que hi ha a continuació:

DOIGC_Organitzacioigestiocentres_2324

_________________________________________________________________

CURS 2022-2023

Publicat el  document pel curs 2022-2023 del Personal Docent de l’Escola Pública.

En aquest document en l’apartat 1.4 s’especifica l’horari del professorat de religió on hi diu textualment:

1.4 Horari del professorat de religió
El professorat de religió amb dedicació completa té la mateixa dedicació horària setmanal lectiva i complementària que les persones funcionàries docents del nivell educatiu corresponent. Quan la jornada de treball sigui parcial, cal ajustar proporcionalment l’assignació d’horari lectiu i complementari.
Si un professor o professora de religió imparteix docència en més d’un centre públic, cal comptar-li fins a dues hores en concepte d’itinerància. Aquesta reducció es considera inclosa en el total d’hores de contracte i s’efectua sobre les hores no lectives de permanència en els centres. Les direccions dels diferents centres on hagi estat destinat el professor o professora de religió, s’han de coordinar per garantir que pugui compatibilitzar els horaris.
El professorat de religió de centres públics té la consideració plena de personal docent del centre i, com a tal, és membre del claustre i té la possibilitat de pertànyer a tots els òrgans docents del centre, a excepció dels que estiguin explícitament assignats a personal funcionari. En tot cas, la dedicació a l’exercici d’aquestes responsabilitats no pot implicar l’augment de la plantilla de religió assignada al centre”.

Per tal de veure el document complert sobre personal docent el podeu consultar a continuació:

Documents per a l'organització i la gestió dels centres. Personal docent

Per qualsevol dubte o consulta us podeu posar en contacte amb nosaltres mitjançant la nostra web en l’apartat contacta amb nosaltres o bé mitjançant els telèfons dels delegats sindicals de cada territori.