Què és la DECA/DEI?

La DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica) és la titulació que capacita per ser docent de Religió Catòlica i es expedida per la Conferència Episcopal Espanyola mitjançant la Comissió Episcopal per l’Educació i Cultura.

A Catalunya els centres on es pot estudiar són:

A la resta de l’estat espanyol també es pot estudiar i serà igual de vàlid un cop tràmitat.

Cal tenir present també que un cop s’ha estudiat i aprovat tots els crèdits necessaris de la DECA cal fer la tramitació amb la Conferència Episcopal Espanyola que des del setembre del 2023 l’expedició del títol només serà mitjançant tràmit telemàtic que es pot realitzar en la seva mateixa web. 

Tenir aquest requisit és necessari per treballar a l’Escola Pública de Catalunya. Caldrà tramitar-lo conjuntament amb tota la resta de documents mitjançant petició genèrica del Departament d’Educació.