Situació d’aprenentatge

Quan parlem de situació d’aprenentatge ens centrem en la idea d’experiències. Aquestes experiències, deixant al marge la forma com es presenten, es realitzen dins un context i suposen un repte a la persona que la realitza.

El fet que l’aprenentatge es fonamenti en la resolució d’un repte o d’una problemàtica real provoca que l’aprenent hagi de dur a terme amb eficàcia una acció o un seguit d’accions que impliquen una o més capacitats per a les quals són imprescindibles els sabers d’un o més camps de coneixement; per això diem que les situacions d’aprenentatge s’orienten a l’assoliment de competències.

A la web del departament d’educació podem trobar una bona explicació de les situacions d’aprenentatge i també podem baixar les graelles per poder fer les programacions pertinents i models exemple:

A JUNTS-SDRC apostem per l’aprenentatge de les situacions dins del paradigma del Nou Currículum de Religió. És per aquest motiu que al llarg del curs 2022-2023 vam fer la creació de Grups de Treball on l’objectiu era el coneixement, comprensió i creació de situacions d’aprenentatge i també un curs que també es repetirà al llarg del segon trimestre del següent curs i també durant el curs 2023-2024 s’han realitzat diferents formacions per tal de donar sortida en aquesta necessitat dels docents de religió.

Els cursos on tractem aquests continguts son/han estat:

En aquests cursos no només aprenem com es fan les situacions d’aprenentatge i desgranem el seu contingut, també compartim les nostres creacions a fi que entre tots puguem tenir un bon ventall de possibilitats per les nostres programacions i ens puguem enriquir del bé col·lectiu. Aquestes situacions creades queden dins del nostre espai privat i només els afiliats hi poden tenir accés. També en veureu alguns exemples en obert.

Dins la nostra web podreu trobar en diferents llocs, articles i pàgines amb relació a aquesta metodologia, només cal que cliqueu a “cercar” la paraula “situacions d’aprenentatge” i se us obriran diferents propostes dins la web amb exemples concrets.

Dir-vos també, que el 24 de juliol de 2022 va quedar publicat en el BOE el nou currículum de Religió Catòlica que es va posar en marxa posa en el curs 2022-2023. El currículum de religió que també el varem penjar a la nostra web .

Finalment queda dir que l’octubre del 2023, es va fer la presentació del llibre  “Situacions d’aprenentatge i rúbriques d’avaluació en el nou currículum de Religió Catòlica – LOMLOE” per part de SIERC, ISCREB I Fundació Escola Cristiana de Catalunya i es fa un recull i es proposen SA i rúbriques que ens poden servir a tall d’exemple per fer les nostres.

Afilieu-vos a JUNTS-SDRC per tenir accés a tot aquest material de manera senzilla i al vostre abast en l’espai privat del sindicat.

Situacions d’aprenentatge

Les situacions d’aprenentatge han esdevingut clau amb el nou currículum de la LOMLOE. En aquest ocasió us volem compartir uns exemples que la Revista “Religión y Escuela” ha compartit  i de ben segur us pot ajudar a tall d’exemple.

Banc de situacions d’aprenenatge

Situación de Aprendizaje PRIM. del ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento. Profesores de religión.

Situación de Aprendizaje 3º PRIM ODS 12 Consumo y producción sostenibles. Profesores de religión

Situación de Aprendizaje sobre el O.D.S. número 6 para 1º de Primaria titulada ¿El agua me da vida¿ de los profesores de religión.

Una visión original de la iglesia de San Adrián de Palacios de Fontecha

En la web de “Religión y Escuela” trambé en podreu trobar d’altres que us poden ser molt útils i fins i tot una base de dades de recursos i situacions ja fetes.

Moltes gràcies a “Religión y Escula” y tots els seus autors per compartir.