Presentació del document: tradicions religioses i equitat de gènere.

El passat 29 de gener un equip representatiu de JUNTS-SDRC va assistir a la presentació del document “Tradicions religioses i equitat de gènere” del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya. 

Aquest consell ha publicat aquest setè document,  que aborda el rol de les tradicions religioses en la construcció de la societat patriarcal i destaca el paper actiu, però pocconegut, de les dones en l’àmbit sagrat al llarg de la història.

Durant la presentació, la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà Pons, va elogiar les aportacions del Consell Assessor i va ressaltar la diversitat i tolerància del sentiment religiós a Catalunya. Va instar les confessions religioses a obrir-se a la societat catalana i a respectar escrupolosament els drets humans per construir un país millor a través de l’entesa, el diàleg i la col·laboració mútua.

El document se centra en l’equitat de gènere dins de les comunitats i confessions religioses, analitzant el paper de les tradicions religioses en les societats patriarcals i destaca la contribució de les dones en l’experiència religiosa. Proporciona una visió de les hermenèutiques de diferents tradicions religioses des de la perspectiva de gènere, analitza els moviments ecofeministes i la seva connexió amb l’espiritualitat, i proposa una guia de bones pràctiques per aconseguir l’equitat de gènere.

La presentació va ser a càrrec de Maria del Mar Griera, catedràtica de sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona i membre del CADR des de l’any 2020. El director general d’Afers Religiosos, Carles Armengol, va reconèixer el valor de les aportacions del Consell Assessor, i Francesc Torralba, President del Consell Assessor, va destacar la pluralitat de perspectives i el treball de consens i síntesi en els documents publicats.

Aquest document és part d’una col·lecció que aborda temes relacionats amb l’àmbit religiós i la seva expressió en la vida pública, amb l’objectiu de fer recomanacions i proporcionar pautes d’actuació per al Govern, institucions públiques, confessions religioses i la ciutadania en general.

Podeu ampliar a la web d’Afers Religiosos aquí .

07-doc-cadr-cat

Podeu descarregar també al document clicant aquí.