Actes públics i adjudicacions Estiu

1-INDEFINITS

Amb data d’avui,  hem tingut Mesa Tècnica de Religió, en ella se’ns ha fet entrega de la nova Resolució que donarà aixopluc als col·lectius que es podran acollir, en el cas que hi hagi vacants disponibles; val a dir que aquest ha estat una reivindicació de JUNTS-SDRC, per tal de poder donar sortida a tots aquells treballador@s que des del 2014 no podien ampliar jornada tot i tenir un contracte indefinit.

Els professors convocats han de presentar la sol·licitud de participació abans del 14 de juliol de 2022 als corresponents serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona” i aquesta l’han d’enviar via E-valissa directament als seus Serveis Territorials. 

https://educacio.gencat.cat/ca/arees-actuacio/professors/concursos/adjud-dest-prov-prof-religio-contract-laboral-indef/

 

2-VACANTS I SUBSTITUTS

Els llocs de treball vacants i subtitucions es proveiran en els actes públics que es faran el 18 de juliol de 2022 a cadascun dels serveis territorials i al Consorci d’Educació de Barcelona. Tota la informació la trobareu a:

Actes públics per la Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions

Per aclariments i dubtes us podeu posar en contacte amb nosaltres.