Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual es convoquen els actes d’adjudicació de vacants al professorat de religió amb efectes d’1 de setembre de 2023.

edicte