Eleccions sindicals 2023

CALENDARI PER LES ELECCIONS SINDICALS DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

27 de febrer. INICI PROCÉS ELECTORAL.CENS PROVISIONAL. 

INICI DE LA DEMANDA DE LA PETICIÓ DEL VOT PER CORREU.

8 de març. ÚLTIM DIA D’EXPOSICIÓ DEL CENS PROVISIONAL.

9 de març. TERMINI DE RECLAMACIONS AL CENS PROVISIONAL.

10 de març. RESOLUCIÓ DE LES RECLAMACIONS DEL CENS PROVISIONAL I PUBLICACIÓ DEL CENS DEFINITIU.

13 de març. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES.

22 de març. PROCLAMACIÓ DE LES CANDIDATURES.

24 de març. PROCLAMACIÓ DEFINITIVA DE LES CANDIDATURES.

25 d’abril. JORNADA ELECCIONS SINDICALS.