Permís parental de 8 setmanes

Des de l’agost passat, s’ha implementat un nou permís parental de vuit setmanes per a pares i mares treballadors amb fills menors de vuit anys. Aquest permís, regit pel Reial Decret-llei 5/2023 des del 28 de juny, permet als treballadors sol·licitar fins a 8 setmanes per al cuidat d’un fill, una filla o un menor acollit fins als 8 anys.

No es remunera actualment, però a partir d’agost de 2024, la Directiva europea 2019/1158 estipula que esdevindrà un dret remunerat. El treballador determina les dates d’inici i final del permís amb una antelació de deu dies (15 per als funcionaris), tenint en compte les necessitats organitzatives de l’empresa.

L’empresa no pot rebutjar la sol·licitud, però pot ajornar-la si dues persones coincideixen en voler gaudir-ne. L’ajornament requereix una justificació escrita sobre com afectaria negativament al funcionament de l’empresa i un pla de gaudi alternatiu.

Les vuit setmanes no han de ser consecutives, permetent una flexibilitat en el seu gaudi, ja sigui a temps complet o parcial. El permís és un dret individual que no es pot transferir i, durant el seu gaudi, no es pot despedir un treballador per causes objectives segons l’article 53.4.a) de l’Estatut dels Treballadors.