Reducció de 2 hores lectives per majors de 55 anys.

Índex de navegació

CURS 2023-2024

Actualització a 25/01/24:

Gràcies a l’acord signat entre CCOO i UGT es retornen la reducció de les dues hores lectives per majors de 55 anys de forma esglaonada. En l’acord surt reflectit de la següent forma (podeu veure el contingut de tot l’acord aquí):

11/07/23:

Es dóna continuïtat a la reducció de dues hores d’activitats complementaries setmanas de presència al centre aprovades en el curs 2022-2023 pel personal laboral docent que té entre 55 i 64 anys.

Observacions: El personal funcionari, interí i laboral docent que té entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), i centres educatius per a deficients visuals (CREDV), amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot sol·licitar​ una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol·licita. Podeu tramitar-ho mitjançant ATRI.

Per consultar el document podeu llegir-lo més avall en aquesta entrada.

CURS 2022-2023

En el curs 2022-2023 el “personal funcionari, interí i laboral docent que té entre 55 i 64 anys amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot sol·licitar una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.”

Degut a les dificultats tècniques per a la seva tramitació en el curs 22-23, i gràcies a la nostra intervenció el Departament ha posat dues mesures per a la seva resolució:

  • Tenint en compte que el personal laboral docent encara no té habilitada l’opció a ATRI de demanar la reducció de jornada de 2 hores per majors de 55 anys, s’ha de demanar mitjançant valisa a la direcció del centre.
  • El termini de presentació de la sol·licitud de la Reducció de jornada de 2 hores per majors de 55 anys, s’amplia fins al dijous 8 de setembre, només per al personal laboral que ho vulgui demanar.

ACTUALITZACIÓ PELS PROPERS CURSOS: 

Tenim en compte que de cara als següents cursos caldrà omplir aquesta sol·licitud via ATRI sempre abans del dia 5 de setembre del curs per la qual es demana. Podeu clicar aquí per l’enllaç directe. 

resolucio-0408221

ACORD GOV/162/2022, de 2 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departamentd’Educació

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.