Reducció de 2 hores d’activitat complementària setmanals per a majors de 55 anys.

Índex de navegació

CURS 2023-2024

Es dóna continuïtat a la reducció de dues hores d’activitats complementaries setmanas de presència al centre aprovades en el curs 2022-2023 pel personal laboral docent que té entre 55 i 64 anys.

Observacions: El personal funcionari, interí i laboral docent que té entre 55 i 64 anys destinat en centres docents dependents del Departament d’Educació, centres de recursos educatius per a deficients auditius (CREDA), i centres educatius per a deficients visuals (CREDV), amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot sol·licitar​ una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.

Termini de presentació de sol·licituds: No més tard del 5 de setembre del curs per al qual es sol·licita. Podeu tramitar-ho mitjançant ATRI.

Per consultar el document podeu llegir-lo més avall en aquesta entrada.

CURS 2022-2023

En el curs 2022-2023 el “personal funcionari, interí i laboral docent que té entre 55 i 64 anys amb més de 15 anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, pot sol·licitar una reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer activitats d’una altra naturalesa.”

Degut a les dificultats tècniques per a la seva tramitació en el curs 22-23, i gràcies a la nostra intervenció el Departament ha posat dues mesures per a la seva resolució:

  • Tenint en compte que el personal laboral docent encara no té habilitada l’opció a ATRI de demanar la reducció de jornada de 2 hores per majors de 55 anys, s’ha de demanar mitjançant valisa a la direcció del centre.
  • El termini de presentació de la sol·licitud de la Reducció de jornada de 2 hores per majors de 55 anys, s’amplia fins al dijous 8 de setembre, només per al personal laboral que ho vulgui demanar.

ACTUALITZACIÓ PELS PROPERS CURSOS: 

Tenim en compte que de cara als següents cursos caldrà omplir aquesta sol·licitud via ATRI sempre abans del dia 5 de setembre del curs per la qual es demana. Podeu clicar aquí per l’enllaç directe. 

resolucio-0408221

ACORD GOV/162/2022, de 2 d’agost, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departamentd’Educació

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.