Servei i prevenció de riscos laborals - junts


Contacte
Vaya al Contenido


INFORMACIÓ COVID


QUÈ CAL FER EN CAS DE SER POSITIU EN COVID?
 
Tu, docent, en cas de ser positiu o romandre confinat degut al Covid, caldrà que enviïs un correu electrònic a la secció de PRL (tria el teu Servei Territorial)  per tal que se’t pugui fer el seguiment corresponent des de PRL del Departament.

Fins ara no s’havia pogut fer aquest seguiment ja que no els hi arribaven les dades de les persones afectades (només rebien dades numèriques mitjançant el TraçaCovid).
SERVEI
Prevenció de Riscos Laborals
BARCELONA
Baix Llobregat
prevencio_risc_lab_baix.ensenyament@gencat.cat  
Barcelona Comarques
riscos_lab_com.educacio@gencat.cat
Catalunya Central
prl_ccentral.educacio@gencat.cat
Consorci de BCN
rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat
Maresme i Vallès   Oriental
prev_risc_lab_mav.educacio@gencat.cat
Vallès Occidental
prl_vall.educacio@gencat.cat
TARRAGONA
Tarragona
riscos_lab_tar.ensenyament@gencat.cat
Terres de l'Ebre
riscos_lab_teb.educacio@gencat.cat
LLEIDA
Lleida
riscos_lab_llei.ensenyament@gencat.cat
GIRONA
Girona
prl_gir.educacio@gencat.cat
Regreso al contenido