Quaresma - junts


Contacte
Vaya al Contenido


LA QUARESMA


QUARESMA, TEMPS DE CONVERSIÓ I ESPERANÇAAmb el dimecres de cendra comencem la quaresma, el temps litúrgic en el qual mitjançant l'oració, l'almoina i el dejuni ens preparem per a la celebració de la Pasqua.

És temps, com diu el papa Francesc en el seu missatge per a la quaresma d'enguany, per a renovar la fe, l'esperança i la caritat.

Algunes preguntes i respostes sobre la quaresma

Què és la quaresma?

> És el temps litúrgic que marca l'Església per a preparar-nos per a la festa de la Pasqua. És un temps per a la renovació de les promeses baptismals per Pasqua de Resurrecció mitjançant l'oració, l'almoina i el dejuni. És un temps d'escolta de la Paraula de Déu i de conversió.

Quan comença i quan acaba la quaresma?

> La Quaresma comença el dimecres de cendra i acaba abans de la Missa del Sopar del Senyor del Dijous Sant.

Per què 40 dies?

> Els evangelis parlen d'un temps de solitud de Jesús en el desert immediatament després del seu baptisme per Juan: «Impulsat per l'Esperit» al desert, Jesús roman allí sense menjar durant quaranta dies; viu entre els animals i els àngels li servien (cf. Mc1, 12-13). Al final d'aquest temps, Satanàs li tempta tres vegades tractant de posar a prova la seva actitud filial cap a Déu. Jesús rebutja aquests atacs que recapitulen les temptacions d'Adán en el Paradís i les d'Israel en el desert, i el diable s'allunya d'ell «fins al temps determinat» (Lc 4, 13). CEC. 538

> També van ser 40 els anys que el Poble d'Israel va estar pel desert feia la Terra Promesa (Llibre de l'Èxode)

Des de quan se celebra la quaresma?

> Des del segle IV es manifesta la tendència a constituir-la en temps de penitència i de renovació per a tota l'Església, amb la pràctica del dejuni i de l'abstinència.

> Els evangelis parlen d'un temps de solitud de Jesús en el desert immediatament després del seu baptisme per Juan: «Impulsat per l'Esperit» al desert, Jesús roman allí sense menjar durant quaranta dies; viu entre els animals i els àngels li servien (cf. Mc1, 12-13). Al final d'aquest temps, Satanàs li tempta tres vegades tractant de posar a prova la seva actitud filial cap a Déu. Jesús rebutja aquests atacs que recapitulen les temptacions d'Adán en el Paradís i les d'Israel en el desert, i el diable s'allunya d'ell «fins al temps determinat» (Lc 4, 13). CEC. 538

A què ens convida la quaresma?

> És un temps d'escolta de la Paraula de Déu i de conversió, de preparació i de memòria del Baptisme, de reconciliació amb Déu i amb els germans.

> Ens convida a l'oració, el dejuni i l'almoina.

Què significa dies de penitència?

> Són els dies que s'han fixat perquè els fidels es dediquin de manera especial a l'oració, realitzin obres de pietat i de caritat i es neguin a si mateixos, complint amb major fidelitat les seves pròpies obligacions i, sobretot, observant el dejuni i l'abstinència.

(Codi de Dret Canònic 1249)

Quins són els dies i temps penitencials?

> A l'Església universal, són dies i temps penitencials tots els divendres de l'any i el temps de quaresma.

(Codi de Dret Canònic 1250)

Quins dies són de dejuni i abstinència?

> Tots els divendres, tret que coincideixin amb una solemnitat, ha de guardar-se l'abstinència de carn o d'un altre aliment que hagi determinat la Conferència Episcopal.

(Codi de Dret Canònic 1251)

> El dimecres de Cendra i el Divendres Sant es guardaran dejuni i abstinència.

(Codi de Dret Canònic 1251)

Què significa el símbol de la cendra?

> El gest de cobrir-se amb cendra té el sentit de reconèixer la pròpia fragilitat i mortalitat, que necessita ser redimida per la misericòrdia de Déu. Lluny de ser un gest purament exterior, l'Església l'ha conservat com a signe de l'actitud del cor penitent que cada batejat està cridat a assumir en l'itinerari quaresmal.

> És un gest que obre a la conversió i a l'esforç de la renovació pasqual.

Quan es beneeix i s'imposa la cendra?

> Després de l'Evangeli i l'homilia es beneeix i imposa la cendra, feta dels rams d'olivera beneïts el Diumenge de Rams de l'any anterior.


La quaresma, el temps litúrgic que prepara la Pasqua


Aquesta informació pertany a la CONFERÈNCIA EPISCOPAL ESPANYOLA (enllaç)
Regreso al contenido