Cinecurts en pocs minuts

Us proposem una sèrie de curts per treballar amb els alumnes amb mirada cristiana.

Una proposta de lectura:

Podem iniciar el treball amb una situació real que hagi passat a l’aula i la podem compartir i treballar amb la visualització d’un dels curts.

-Mirem, reflexionem, dialoguem i extraiem conclusions  individuals i en gran grup. Finalment, ho podem plasmar en un mural de grup en la “Cartellera de cine” de la classe.

 

Us aconsellem obrir el genialy mitjançant el enllaç directe. 

Si voleu compartir les experiències ens les podeu fer arribar al nostre correu electrònic i les  compartirem.