Servei Prevenció de Riscos Laborals - junts


Contacte
Vaya al Contenido
13 de novembre de 2020


SERVEI
Prevenció de Riscos Laborals
BARCELONA
Baix Llobregat
prevencio_risc_lab_baix.ensenyament@gencat.cat  
Barcelona Comarques
riscos_lab_com.educacio@gencat.cat
Catalunya Central
prl_ccentral.educacio@gencat.cat
Consorci de BCN
rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat
Maresme i Vallès   Oriental
prev_risc_lab_mav.educacio@gencat.cat
Vallès Occidental
prl_vall.educacio@gencat.cat
TARRAGONA
Tarragona
riscos_lab_tar.ensenyament@gencat.cat
Terres de l'Ebre
riscos_lab_teb.educacio@gencat.cat
LLEIDA
Lleida
riscos_lab_llei.ensenyament@gencat.cat
GIRONA
Girona
prl_gir.educacio@gencat.cat
Regreso al contenido