Contractació de professors - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido


Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions


Per al curs 2019-2020, el Departament d'Educació regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2019 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.Regreso al contenido