Vols ser docent de religió - junts


Contacte
Vaya al Contenido

Vols ser docent de religió?


Si vols ser docent de religió d’un centre públic (Primària o Secundària) de Catalunya, cal tenir uns requisits: Una titulació concreta i la proposta d’un Bisbat.


REQUISITS A INFANTIL I PRIMÀRIA

Per a impartir classes de religió catòlica a educació infantil i primària calen els requisits que figuren en el real decret 696/2007, d’1 de juny.
a)  Tenir la diplomatura de Magisteri o Grau de Primaria.
b) Tenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (D.E.C.A).
c) Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.
d) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.


REQUISITS SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Per a impartir classes de religió catòlica a secundària i batxillerat és necessari tenir els requisits que figuren en el Real Decret 696/2007, d’1 de juny.
a) Tenir  la titulació de Llicenciatura o Màster en Ciències Religioses o bé, una Llicenciatura universitària civil més la Diplomatura o Batxillerat en Ciències Religioses.
b) Tenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (D.E.C.A).
c) Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà.
d) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.


PROPOSTA D’UN BISBAT
BISBATS  (enllaç)
SERVEIS TERRITORIALS (enllaç)

Si voleu formar part de la Borsa de mestre/a o professor/a d'un SSTT en concret cliqueu-ho i veureu si està oberta (molts d'ells la tenen oberta durant tot el curs escolar)01
0143
Tarragona
0125
Lleida
02
0143
Tarragona
0243
Terres de L’Ebre
03
0125
Lleida
04
1060
Catalunya Central
0117
Girona
0125
Lleida
05
1060
Catalunya Central
0125
Lleida
06
1060
Catalunya Central
0117
Girona
0508
Maresme - Vallès Oriental
0408
Vallès Occidental
07
0117
Girona
0508
Maresme - Vallès Oriental
08


0108
Consorci d’Educació de Barcelona
0308
Baix Llobregat
0208
Barcelona Comarques
0508
Maresme - Vallès Oriental
09


0508
Maresme - Vallès Oriental
0408
Vallès Occidental
10

0308
Baix Llobregat
0208
Barcelona Comarques
0408
Vallès Occidental
1060
Catalunya Central
Regreso al contenido