Salut laboral i baixes - junts


Contacte
Vaya al Contenido
Comunicats de confirmació
de baixa
Qui expedeix
Metge d'atenció primària per contingències comunes i metge de la Mútua per contingències professionals
Comunicat de baixa: data d'expedició
Després del reconeixement mèdic del/de la treballador/a
Processos durada estimada inferior a 5 dies
Es pot emetre en el mateix acte el comunicat de baixa i el comunicat d'alta
Processos durada estimada entre 5 i 30 dies
7 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies des del comunicat anterior
Processos durada estimada entre 5 i 30 dies
7 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 14 dies des del comunicat anterior
Processos durada estimada entre 31 i 60 dies
7 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 28 dies des del comunicat anterior
Processos durada estimada de 61 dies o més
14 dies següents al comunicat de baixa. Els següents, en el termini màxim de 35 dies des del comunicat anterior
Fi de l’expedició dels comunicats de confirmació de baixa
Quan el procés arribi als 365 dies. Abans d'arribar l'INSS haurà de comunicar aquest fet
Regreso al contenido