Obtenció de la DECA - junts


Contacte
Vaya al Contenido

Vols ser docent de religió?

Si vols ser docent de religió d’un centre públic (Primària o Secundària) de Catalunya, cal tenir uns requisits: Una titulació concreta i la proposta d’un Bisbat.


REQUISITS A INFANTIL I PRIMÀRIA

Per a impartir classes de religió catòlica a educació infantil i primària calen els requisits que figuren en el real decret 696/2007, d’1 de juny.

a) Tenir la diplomatura de Magisteri o Grau de Primaria.
b) Tenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (D.E.C.A).
c) Per poder ser contractades, les persones que formin part de les llistes han de disposar de la proposta de l'ordinari diocesà per a l'àmbit territorial on es vulgui obtenir destinació.
d) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.REQUISITS SECUNDÀRIA I BATXILLERAT

Per a impartir classes de religió catòlica a secundària i batxillerat és necessari tenir els requisits que figuren en el Real Decret 696/2007, d’1 de juny.

a) Tenir la titulació de Llicenciatura o Màster en Ciències Religioses o bé, una Llicenciatura universitària civil més la Diplomatura o Batxillerat en Ciències Religioses.
b) Tenir la Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (D.E.C.A).
c) Disposar de la proposta de l’ordinari diocesà.
d) Disposar de l’acreditació de competència lingüística en català i, si escau, en aranès.PROPOSTA D'UN BISBAT

BISBATS (enllaç)
SERVEIS TERRITORIALS (enllaç)


BORSA DE TREBALL

Si voleu formar part de la Borsa de mestre/a o professor/a d'un SSTT en concret cliqueu-ho i veureu si està oberta (molts d'ells la tenen oberta durant tot el curs escolar)


DECA significa Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica

Cal adquirir-ho per a ser professor de Religió Catòlica, tant en Infantil, Primària, Secundaria i Batxillerat.

El títol de Professor de Religió és l'únic que dóna dret a exercir com a professor de Religió (LOE, disposicions addicionals 2a i 3a). En virtut d'Acords Internacionals, la Universitat assumeix la preparació dels professors de Religió Catòlica, i la Conferència Episcopal Espanyola atorga el títol oficial. El títol de professor de Religió Catòlica rep el nom de DECA: Declaració Eclesial de Competència Acadèmica, un títol que és vàlid en tot el territori nacional i que habilita per a ensenyar aquesta assignatura tant en els centres públics, com a privats i concertats.

Per a més informació (is)creb, Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona.
 


Per últim, afiliar-te al millor Sindicat de Docents de Religió a Catalunya: JUNTS.

Des de JUNTS treballem pel bé del col·lectiu, tant laboral en relació amb l'administració com en el dia a dia de la tasca docent.
PERQUÈ NOMÉS JUNTS HO ACONSEGUIREM


Regreso al contenido