Estadis - junts


Contacte
Vaya al Contenido

ESTADIS


Un estadi és el reconeixement, per part del Departament d’Educació de la Generalitat, d’haver treballat i haver adquirit una formació adequada i per tant es concedeix el que s’anomena ESTADI DE PROMOCIÓ i suposa un plus econòmic a la retribució.
La retribució econòmica s’afegirà als TRIENNIS que són automàtics. No cal sol·licitar-los. (Podeu comprovar al vostre ATRI si els esteu cobrant).
Els estadis (SEXENNIS) només el poden sol·licitar els/les treballadors/es que tenen un CONTRACTE INDEFINIT i es comptabilitza des de la data del contracte indefinit.
Els estadis anomenats SEXENNIS s’han de sol·licitar. (S’anomenen sexennis, però el primer estadi requereix haver treballat 9 anys).
La baremació per poder adquirir-ho pot variar segons noves normatives.

Actualment la NORMATIVA és aquesta:
Estadis de promoció docent. Departament d'Educació - Ensenyament


L'ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix el procediment de promoció docent per estadis.
L'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:
  • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
  • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.
Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.
La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.
Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.
A continuació teniu els ENLLAÇOS amb el DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


A continuació teniu el PDF per poder-vos descarregar la SOL·LICITUD que cal omplir i portar-la al REGISTRE.
Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·licitud de reconeixement d'estadi de promoció ... - Ensenyament

Regreso al contenido