Retribucions - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido

RETRIBUCIONS


RETRIBUCIONS 2019, aconseguides el passat desembre de 2018, despres d'un proces de negociació.

L'increment de les retribucions per a ​2019 estableix una pujada fixa del 2,25​% en tots els conceptes i per a totes les empleades i empleats públics de la Generalitat, a la qual cal sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB. Els empleats públics comptaran, a més, amb un altre 0,25% de fons addicionals que cal negociar en el marc de la Mesa de la Funció Pública, a partir el 15 de gener, com es farà el repartiment.

Aquest acord d’increment retributiu s'uneix a altres signats amb el Govern de la  Generalitat els últims mesos, com pot ser​ l’acord amb garanties per a la recuperació de les pagues de 2013 i 2014.Regreso al contenido