Notícies curs 2020-21 - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido
1 d'agost de 2020

Bona nit , company@s;
Tanquem un curs molt peculiar, però no ho volem fer sense fer-vos partícips d'un parell de qüestions que són d'aplicació directa al nostre col·lectiu:
Per un costat, després de les diferents consultes per part de JUNTS als diferents comitès Intercentres i de salut, se'ns comuniquen les següents mesures per al personal docent, tant el que està en un centre com en més d'un; així doncs, segons manifesta Subdirecció General de Salut i Riscos Laborals:
“Els docents de religió tenen la mateixa consideració que la resta de professorat especialista que no està assignat a un únic grup estable, i per tant, en cas que atengui aules de diferents centres, ho ha de fer complint rigorosament amb les mesures de seguretat establertes.
D'acord amb el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia,  els docents que es relacionen amb més d'un grup estable, cal que portin mascareta quan no puguin mantenir una distància d’1,5 metres amb els alumnes.  
En tot cas, les pautes a aplicar sempre s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb caràcter general o territorial.”
Finalment, us posem més avall els enllaços del document Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia i del document Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs 2020-2021.Recordar-vos  també que en la nòmina que s'ha cobrat aquest mes de juliol, ens han retornat el 60% de la paga extra que vam deixar de percebre durant el 2013.
Només us recomanem que feu les comprovacions oportunes per assegurar-vos que sigui així, si no en fos el cas adjuntemun manual per tal de que poder fer la reclamació oportuna al gestor del departament.
D'altra banda, informar-vos que en les últimes negociacions s'han tancat alguns temes que des de JUNTS es portava temps treballant amb el Departament; d'entre elles:
-      ACTES D’ADJUDICACIONS
·         De cara als actes d'adjudicació de substitucions i vacants, s'aconsegueix que davant una adjudicació inferior a sencera, es pugui ampliar durant el curs la dedicació.
·         Seguint amb els actes d'adjudicació i davant la falta de personal en la borsa de personal de religió, es decideix no penalitzar a ningú per no agafar jornades de 0,125.
·         Després de moltes pressions en les que des de JUNTS s'hi ha treballat des de fa molt de temps, hem aconseguit que el Departament accepti que els casos en que una persona es trobi en permís de maternitat pugui accedir a adjudicacions amb una reserva de plaça fins a final del període del permís, posant així en valor el que marca  Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per "la igualtat efectiva de dones i homes"; així com el recollit en l'Acord GOV/5/2015, de 5 de gener. Creiem que aquesta millora  també serà d'aplicació en el pròxim concurs de trasllats.
-      RECONEIXEMENT TRIENNIS
Ens alegra poder donar-vos una bona notícia d'última hora. Ahir en la reunió de la CIVE es va tractar el tema del reconeixement dels triennis del personal laboral, arribant a un acord. Finalment es  reconeixerà tot el temps treballat a l'Administració de la Generalitat (encara que sigui en diferents categories). Els efectes econòmics de la percepció dels imports corresponents als nous triennis es produiran a partir del 28 de gener 2020 (data de la sentència del TS).
A mesura que us podem donar més detall, us anirem informant. Per ara us podem avançar que l'abonament de les quantitats a percebre es farà d'ofici probablement a finals d'any.
-      ACORD ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ I EL COMITÈ INTERCENTRES EN RELACIÓ AMB EL PERSONAL DOCENT ADSCRIT ALS CENTRES EDUCATIUS QUE S’INTEGRIN A LA XARXA DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT
Després d’estar negociant durant tot aquest mes, aquest matí JUNTS hem signat l'acord mitjançant el qual es regula la relació laboral del personal docent dels nous centres que s’integren a la xarxa de titularitat de la Generalitat. Acord que haurem de veure com ens beneficia com a col·lectiu.


Per acabar, només dir-vos que tanquem per vacances i ens trobem de nou el pròxim dia 31 d'agost amb les piles carregades per encarar un nou curs ple de reptes. Així doncs només ens resta dir-vos
BON ESTIU A TOTHOM!!!!

Delegades i delegats del sindicat JUNTS


27 de juliol de 2020 Contractació docents religió
Baix Llobregat (Info)
Consorci d'Educació de Barcelona (Info)
Barcelona Comarques (Info)
Catalunya Central (Info)
Girona (Info)
Tarragona (Info)
Lleida (Info)
Vallès Occidental (Info)
Maresme Vallès Oriental (Info)
Terres de l'Ebre (Info)
***************
17 de juliol de 2020 ACTES D'ADJUDICACIÓ ESTIU 2020
Contractació de professors de religió per cobrir llocs de treball vacants i substitucions (ENLLAÇ)
***************
Informacions oficials varies inici de curs 2020-21 (ENLLAÇ)
****************
Contractació de docents de religió per a vacants i substitucions curs 20-21 (ENLLAÇ)
Atenció llistat provisional (Info)
***************
Educació presenta el pla d'actuació per als centres educatius per al curs 2020-2021 (ENLLAÇ)
***************
Adjudicació de destinacions provisionals als professors de religió amb contractació laboral indefinida i sense destinació definitiva en centres públics (ENLLAÇ)


Regreso al contenido