Junts sindicat religió - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido


QUI SOM?


Components de la Junta de JUNTS


Presidenta
Delegada Junts Lleida
MONTSERRAT BATLLE
628 60 47 89
Vicepresidenta
MONTSERRAT
MENA
616593637
Secretària
MIREIA
PLANA
634 53 78 14
Tresorera
lleida religió
JULIA
LLADONOSA
660 49 31 86
Vocal
Delegat sindical
BERNAT
VILLARONGA
616 09 6319
Vocal
Delagada sindicalista
VERÓNICA
GASULLA
669 68 38 17

JUNTS som un SINDICAT perquè defensem els interessos professionals, laborals, econòmics i socials comuns del col·lectiu de docents de religió catòlica dels centres públics (Primària i Secundària) de Catalunya.

També som una ASSOCIACIÓ perquè ens hem agrupat per a realitzar una activitat col·lectiva d'una forma estable, organitzada democràticament i sense ànim de lucre.
 
JUNTS va neixer al 2011 fruit de l’experiència de la Federació d’Ensenyants de Religió de Catalunya (FERC), de l’Associació de Docents de Religió Catòlica (ADOREC) i de l’Associació de Professorat de Religió (APRC) nascuda al 1995.

Les ELECCIONS SINDICALS es realitzen cada 4 anys per territoris: Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
JUNTS tenim representació sindical a tot Catalunya.

Els/les nostres delegats/des tenim mitja jornada d’alliberament sindical i l’altra mitja continuem treballant als nostres centres fent les classes de religió.

 
LA JUNTA:
La junta va ser escollida per votació a l’Assemblea General del passat 17 de novembre de 2018.


QUÈ ESTEM FENT?

Vetllar per a l’estabilitat del col•lectiu tant a curt com a llarg termini.
Dialogar amb les administracions i amb els governs per aconseguir millores i assolir el contracte fix.
Arribar a acords amb altres forces sindicals en benefici del col•lectiu.
Assessorament laboral i pedagògic.
Formació permanent fent cursos reconeguts pel Departament d’Educació.
Estem implicats en els canvis del país, participant en els diferents debats sobre l'educació a Catalunya.
Creiem en una educació integral i integradora. I per tant, en la gran importància d’educar en la cultura religiosa i espiritual.


QUÈ HEM ACONSEGUIT?

 Contracte laboral indefinit.
 Renovació automàtica de la proposta del bisbat.
 Cobrament de triennis i d’estadis (sexennis).
 Pactes d’estabilitat.
 Reducció dels models de contracte a primària i secundària.
 Reducció dels trams de dedicació a secundària.
 Completar la dedicació docent.
 Concurs d’adjudicacions.
 Creació de la borsa de treball de religió.

I també entre altres coses:
 El compromís per part de l’administració del procediment legal pel qual el professorat de Religió podrem assolir la condició de fix.


ON ENS TROBARÀS?

juntsbarcelona@gmail.com

adorectarragona@gmail.com

juntslleida@gmail.com

juntsgirona@gmail.comRegreso al contenido