Informacions oficials curs 20-21 - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido
Us fem a mans les últimes informacions que creiem que poden ser del vostre interès.

1. Informacions oficials inici de curs 2020-21 (s'adjunta document 1, 2 i 3)
En data d'ahir 09 de juliol es van enviar directament des de Conselleria d'Educació  els últims documents oficials amb les orientacions i criteris per l'organització del Curs 2020-21, alhora que ens feien a mans d'un document amb tot un seguit de preguntes-respostes per facilitar l'organització dels centres. Entre elles hi trobem dues preguntes que fan referència explícita a la nostra figura i què pot facilitar molt a les direccions la gestió del docent de religió (pàgina-12), preguntes que JUNTS ha presentat al Departament sempre que ha tingut l'ocasió tant per escrit com en reunió i hem aconseguit que la nostra figura fos explícita en les instruccions (doc.3):

* El mestre o mestra de Religió compartit amb un altre centre, es quedarà només en un centre?
Els docents de religió tenen la mateixa consideració que la resta de professorat especialista. Per tant, en cas que sigui mestra o mestre compartit, la seva intervenció a les aules dels diferents centres en què intervé haurà de ser amb les mesures de seguretat establertes.
* El docent de Religió pot agafar a nens i nenes de tots els grups estables en franges horàries i dies diferents?
El professorat de Religió tindrà la mateixa consideració de singularitat d'actuació docent al centre que altres docents especialistes no assignats a un grup estable concret.


Així com en la pàgina 20-21 on parla de les activitats a realitzar fora de l'aula si això pot comportar barreja d'alumnes: "Quan fem subgrups, per a optatives o, en algun cas, per a suports educatius fora de l'aula, si aquest fet comporta la barreja d'alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. Es recomana que es minimitzin els grups d'optatives amb alumnes de diferents grups estables, i sempre que sigui possible, els agrupaments s'organitzin per a mantenir l'estabilitat dels mateixos alumnes."

Dir que aquesta és la informació a data 10 de juliol i que imaginem que serà d'aplicació sempre que les circumstàncies ho permetin.

2. Actes Públics.
Com ja vam anticipar, els actes públics per a cobrir vacants i/o substitucions per al curs 2020-21, estan previstos per als últims dies de juliol, falta determinar com es duran a terme (presencial/virtualment); així que tan aviat com tinguem la informació us la farem arribar per poder reservar data al calendari.
  • Recordar que el pròxim dia 14 de juliol sortiran els llistats definitius amb els participants baremats per a l'acte públic.
  • Recordar que els indefinits amb plaça definitiva i requisits que han vist minorada la seva jornada en relació amb el curs 2019-20 tenen fins al dia 24 de juliol per sol·licitar recuperació de jornada perduda (s'adjunta acord doc. 4)
  • Alhora els Indefinits sense plaça definitiva tenen de termini fins al dia 24 de juliol per sol·licitar el canvi al seu nivell sempre que ho sol·licitin, sinó per defecte es renovarà un curs més la seva adjudicació en el nivell actual.

3. Substituts.
Com ja sabeu el professorat de religió substitut (finalització de contracte 30 de juny), com a personal docent laboral, no cobra el mes de juliol, tot i que és una qüestió que JUNTS    va posar sobre la taula de negociació, ha quedat en stand-by a causa de confinament amb la qual cosa no tenim resposta definitiva, així que apostem per seguir treballant en la línia de la negociació directa amb el Departament, ja que seria la manera d'aconseguir un reconeixement per a tot el col·lectiu. Mentre que si judicialitzem les relacions amb el Departament, només aconseguim ralentir qualsevol acord. Tenint en compte que en el cas d'una resolució negativa, aquesta prevaldria sobre qualsevol pacte amb el Departament.

4. Altres.
- Queda sobre la taula seguir treballant per aconseguir les 2 h per als docents de religió majors de 55 anys.
- Ens manca resposta sobre com ha d'actuar tota aquella gent que té a càrrec personal vulnerable davant la COVID-19.
- Ens manca també resposta per part del Departament de Prevenció de Riscos com s'han d'acabar de gestionar els informes del personal vulnerable per tal que les direccions puguin fer un bon pla d'actuació.
- Des de JUNTS no ens oblidem del Contracte Fix, qüestió que creiem indispensable pel futur del col·lectiu i que portem des del 2007 presentant en solitari per estabilitzar definitivament el col·lectiu.  

I recordar:
Que "el personal de la Generalitat cobrarà aquest juliol el 60% de la paga extra pendent del 2013" adjuntem breu nota explicativa des del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública; hi trobareu tota la informació directament a l'enllaç Generalitat de Catalunya: https://govern.cat/gov/notes-premsa/385839/personal-generalitat-cobrara-aquest-juliol-60-percent-paga-extra-pendent-del-2013.
Aquest cobrament serà d'ofici per al personal que percep nòmina juliol 2020 . Mentre que el personal jubilat, que ja no treballa per la Generalitat,....ho percebrà a loctubre de 2020. Tota la informació: https://atriportal.gencat.cat/ATRI-ng/#/noticies/veure/1120150
Seguim treballant i pel bé del col·lectiu.

Una salutació delegat i delegades de JUNTS
Regreso al contenido