Descripción: Descripción: Imagen1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

   ESTADIS DE PROMOCIÓ DOCENT

 

 

 

 

Els estadis

son uns complements salarials que

no son automàtics

sinó que

és necessària

la seva sol·licitud

una vegada

acomplert el temps

de serveis prestats

i assolits

els requisits.

 

 

INFORMACIÓ SOBRE L'OBTENCIÓ DELS CRÈDITS NECESSARIS

PER A L'ASSOLIMENT D'UN ESTADI DE PROMOCIÓ DOCENT

 

Recordem que els estadis son uns complements salarials que no son automàtics

si no que és necessària la seva sol·licitud una vegada acomplert el temps de serveis prestats i assolits els requisits.

 

ACORD GOV/29/2012, de 27 de març

d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015

 

 - reconeixement dels estadis docents

 

 - Sol·licitud de reconeixement d’estadi de promoció docent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECONEGUT EL QUART I CINQUÈ ESTADI DE PROMOCIÓ DOCENT

 

Tal i com us vàrem informar en l’última circular de JUNTS, que  la reunió mantinguda amb els màxims responsables del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 5 de maig de 2016  se’ns va confirmar “ el reconeixement i cobrament del quart i cinquè estadi, també  per a tots els docents de religió de Catalunya”

 

DOGC de data 2 de juny de 2016, l’Acord de Govern 70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament, on s’especifica que:

 

-5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera.

 

L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016.

 

Us adjuntem l’acord i la sol·licitud que ja podeu lliurar al vostre Serveis Territorial aquesta mateixa setmana.