Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: enganxina2b.jpg

 

JUNTS

SECCIO SINDICAL

 juntsdocentsreligio@gmail.com

 

 

Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: C:\Users\Miguel Angel\Documents\JUNTS\àlbum de fotos\any 2012\2012-06-09 reunió informativa Barcelona\DSC07250.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMENT

 D’ADJUDICACIONS

 DE DESTINACIONS

 DEFINITIVES

 I MOBILITAT

 

 

 

 DOCUMENTS

 PER A  

 L'ORGANITZACIÓ

 I LA GESTIÓ

 DELS CENTRES

 PER AL CURS

 2017/2018

 

 

 

 PERMISOS

 I LLICÈNCIES

 DEL PERSONAL

 LABORAL

 

 

 

 L'ESTATUT

 BÀSIC

 DE L'EMPLEAT

 PÚBLIC

 

 

 

 SERVEIS

 TERRITORIALS

 DEL DEPARTAMENT

 D'ENSENYAMENT

 

 -CONSORCI D'EDUCACIÓ

   DE BARCELONA

 

 -BAIX LLOBREGAT

 

 -BARCELONA COMARQUES

 

 -CATALUNYA CENTRAL

 

 -MARESME-VALLÈS 

  ORIENTAL

 

 -VALLÈS OCCIDENTAL

 

 -GIRONA

 

 -LLEIDA

 

 -TARRAGONA

 

 -TERRES DE L'EBRE

ju

CANVIS EN LES PRESTACIONS ECONÒMIQUES D’INCAPACITAT LABORAL

Pel DECRET LLEI 4/2017 del 18 de juliol es modifica la prestació econòmica d’incapacitat temporal (“baixa”) del personal al servei de l’administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes. Es podrà cobrar el 100% en incapacitats temporals derivades de violència de génere, exploracions diagnòstiques invasives, malalties amb grau de discapacitat a partir del 33%, altres malalties greus, entre altres supòsits.  Aquí podeu llegir tota la informació.

 

 VI CONVENI

 

 

 RELACIÓ

 LABORAL

 DEL

 PROFESSORAT

 DE RELIGIO

 

 

 

 ESTADIS

 

 

 

JUBILACIÓ

 

 

 

RETRIBUCIONS

 

Segons el Departament

 

 

 

 HORARIS

 

 

 

CONTRACTACIÓ

DE PROFESSORS

DE RELIGIÓ

PER COBRIR

LLOCS DE TREBALL

VACANTS I SUBSTITUCIONS

 

 

porr experiencia

 

 

 

  COMITÉ

  INTERCENTRES

  DEL PERSONAL   

  LABORAL

  DEL DEPARTAMENT

  D'ENSENYAMENT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACTACIÓ DE PROFESSORS DE RELIGIÓ

PER COBRIR LLOCS DE TREBALL VACANTS I SUBSTITUCIONS CURS 2016/2017

 

El Departament d'Ensenyament regula la contractació de professors de religió en règim de contracte laboral temporal per ocupar els llocs de treball vacants l'1 de setembre de 2016 i fer les substitucions dels llocs reservats als titulars.

 

Candidats

Requisits

Procediment

Professors de nova incorporació

Professors que acrediten serveis prestats o admesos en convocatòries de concurs públic anteriors i no contractats

Normativa

 

Per a més informació consulteu la pàgina web del Departament d’Ensenyament

 

 

 

 

 

 

 

30 MESTRES AMB LA TITULACIÓ DEL GRAU D’EDUCACIÓ INFANTIL 

PODRAN SEGUIR FORMANT PART DE LA BORSA DE TREBALL DE RELIGIÓ

EL CURS 2016-2017

 

JUNTS, conjuntament amb CCOO aproven un Acord de mesura transitòria per a mestres amb titulació de Grau d’Educació Infantil per poder formar part de la borsa de treball.  CCOO  va proposar allargar-ho un curs més. Fins el 31 d’agost de 2019. 

 

El Departament d’Ensenyament ha acceptat aquesta proposta en tota la seva totalitat. Aquest acord també ha rebut el vist i plau d’altres sindicats al Comitè Intercentres.

 

JUNTS té com a política arribar sempre a consensos amb d’altres sindicats per sumar majories i fer possible l’aprovació d’Acords amb l’administració com el d’Educació Infantil o professorat amb contractació indefinida sense adjudicació definitiva.  

 

Us podeu imprimir l’Acord

 

 

 

 

 

 

RECONEGUT EL QUART I CINQUÈ ESTADI DE PROMOCIÓ DOCENT

 

Tal i com us vàrem informar en l’última circular de JUNTS, que  la reunió mantinguda amb els màxims responsables del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en data 5 de maig de 2016  se’ns va confirmar “ el reconeixement i cobrament del quart i cinquè estadi, també  per a tots els docents de religió de Catalunya”

 

DOGC de data 2 de juny de 2016, l’Acord de Govern 70/2016, de 31 de maig, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament, on s’especifica que:

 

-5 Reconèixer el quart i cinquè estadi de promoció docent al personal funcionari en pràctiques, interí i, amb el tràmit previ davant el Comitè Intercentres, al professorat de religió, amb els mateixos requisits i condicions aplicables al personal docent funcionari de carrera.

 

L'aplicació d'aquesta mesura tindrà efectes econòmics a partir del dia 1 de gener de 2016.

 

Us adjuntem l’acord i la sol·licitud que ja podeu lliurar al vostre Serveis Territorial aquesta mateixa setmana.

 

 

 

 

 

 

IMG-20160505-WA00002

 

JUNTS DES DEL DIÀLEG I LA CONSTÀNCIA

TREBALLEM PER A TOT EL COL·LECTIU

DE RELIGIÓ.

 

El dijous 5 de maig de 2016 JUNTS ha estat rebuda a la Conselleria d’Ensenyament per alts càrrecs de la mateixa. La reunió de treball ha estat molt productiva amb una actitud receptiva per part del Departament.

 

Un cop es publiciti per part del Departament el reconeixement dels estadis us convidem a fer un gest de generositat perquè us associeu a JUNTS.

 

Ens cal seguir caminant cap a l’estabilitat del col·lectiu  i  amb tots vosaltres, fent pinya, ho farem possible.

 

 

 

 

 

BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL

 

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el RD 625/2014 del 18 de juliol desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015 de juny pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

 

Els principals canvis que comporta per a les incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els tràmits que el mateix metge o metgessa han de fer. Aquests canvis afecten al Personal laboral.

 

Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del treballador/a. Són orientatives, seran revisades periòdicament per l’INSS,  i queda a discreció del metge o metgessa el criteri final.


Segons la previsió de durada de la malaltia s’estableixen diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.

 

Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per aquest nou decret i per tant seguiran els procediments de baixa anteriors.

                                                                                       Teniu més informació a...

 

 

 

 

 

 

SOBRE LES BAIXES I ABSENCIES JUSTIFICADES

PER MOTIU DE SALUT DEL PROFESSORAT    Mostra més...

 

 

 

 

 

 

PROFESSORAT DE RELIGIÓ AMB CONTRACTE LABORAL INDEFINIT

 

ACORD per a l'assignació de destinacions provisionals al professorat de religió amb contracte laboral indefinit, que no ha obtingut destinació definitiva en el la convocatòria realitzada per Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre. Mostra'n més...

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ SOBRE EL COBRAMENT DELS ESTADIS

 

Recordem que els estadis son uns complements salarials que no son automàtics si no que és necessària la seva sol·licitud una vegada acomplert el temps de serveis prestats i assolits els requisits.

 

 

 

 

 

 

ELECCIONS SINDICALS 2015

DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT

 

Celebrem la participació dels docents de religió a les eleccions sindicals 2015 i celebrem l’èxit del nostre sindicat junts.

 

Mantenim el nombre de delegades i delegats sindicals que ja teníem però amb una important diferència qualitativa, ara tenim representació a tot Catalunya.

 

A totes les persones que heu votat JUNTS, us volem agrair la vostra confiança i volem reiterar el nostre compromís en la millora de les condicions laborals i professionals del nostre col·lectiu i en l’educació integral del nostre alumnat.

 

A Tarragona hem aconseguit 5 delegats

A Lleida hem aconseguit 4 delegats

A Girona hem aconseguit 1 delegat

A Barcelona hem aconseguit 3 delegats

 

Descripció: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: Descripción: P1760937.JPG

junts