Estadis - junts

Defensem els teus drets, mestre o mestra,
professora o professor de religió.
Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido

ESTADIS


Un estadi és el reconeixement, per part del Departament d’Educació de la Generalitat, d’haver treballat i haver adquirit una formació adequada i per tant es concedeix el que s’anomena ESTADI DE PROMOCIÓ i suposa un plus econòmic a la retribució.
La retribució econòmica s’afegirà als TRIENNIS que són automàtics. No cal sol·licitar-los. (Podeu comprovar al vostre ATRI si els esteu cobrant).
Els estadis (SEXENNIS) només el poden sol·licitar els/les treballadors/es que tenen un CONTRACTE INDEFINIT i es comptabilitza des de la data del contracte indefinit.
Els estadis anomenats SEXENNIS s’han de sol·licitar. (S’anomenen sexennis, però el primer estadi requereix haver treballat 9 anys).
La baremació per poder adquirir-ho pot variar segons noves normatives.

Actualment la NORMATIVA és aquesta:
Estadis de promoció docent. Departament d'Educació - Ensenyament


L'ordre ENS/330/2014, de 6 de novembre, estableix el procediment de promoció docent per estadis.
L'Acord GOV/29/2012, de 27 de març, d'aplicació de mesures excepcionals en matèria de personal docent no universitari dependent de la Generalitat de Catalunya durant el període 2012-2015 adequa les condicions i els criteris per al reconeixement dels estadis docents.

Per assolir un estadi de promoció es necessiten deu crèdits:
  • Sis (o nou) crèdits corresponents a serveis prestats.
  • Quatre (o un) crèdits restants repartits equilibradament durant el període temporal. No hi ha un mínim de crèdits de formació permanent.
Els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins, així com els professors de religió, podran assolir com a màxim cinc estadis de promoció.
La promoció d'un estadi a un altre s'assolirà el mateix dia en què s'hagi completat el nombre mínim exigible de crèdits de promoció docent i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent al que es va assolir l'estadi.
Si la sol·licitud de reconeixement de l'estadi es posterior a la data d'assoliment la data de reconeixement de l'estadi serà la de la sol·licitud i els efectes econòmics seran reconeguts al mes següent a la presentació de la sol·licitud.
A continuació teniu els ENLLAÇOS amb el DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


A continuació teniu el PDF per poder-vos descarregar la SOL·LICITUD que cal omplir i portar-la al REGISTRE.
Per a qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Sol·licitud de reconeixement d'estadi de promoció ... - Ensenyament

Regreso al contenido