Avis legal - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido
Avís legal
IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR DEL DOMINI
En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: el titular d'aquesta website és Junts SDEC amb domicili a Barcelona, c/ Santiago Ramón y Cajal nún 13 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat amb número de C.I.F: G65567968
Correu electrònic de contacte: juntsdocentsreligio@gmail.com
Responsables de la web: José Luis Cano

Aviso legal
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL DOMINIO
En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se facilitan los siguientes datos: el titular de esta website es Juntos SDEC con domicilio a Barcelona, c/ Santiago Ramón y Cajal nún 13 - 08902 L'Hospitalet de Llobregat con número de C.I.F: G65567968
Correo electrónico de contacto: juntsdocentsreligio@gmail.com
Responsables de la web: José Luis Cano

Regreso al contenido