Atenció contractació curs 20-21 - junts

Defensem els teus drets
La teva WEB és aquesta!

Contacte
Vaya al Contenido

En data d'avui 18 de JUNY ha sortit publicat el llistat PROVISIONAL  del professorat que acredita serveis prestats (BLOC1) o que ha estat admès en convòcatòries  anteriors i no ha estat encara contractat (BLOC2).
Segons calendari:

* Publicació de les llistes provisionals: 18 de juny de 2020
*Termini per presentar reclamacions: del 18 al 25 de juny de 2020
*Termini per demanar canvi d'àrea territorial, de nivell educatiu o un altre àmbit territorial en segon lloc: del 18 al 25 de juny de 2020
*Publicació de les llistes definitives: 14 de juliol de 2020

Sobretot,demanem que tothom comprovi que el temps treballat és correcte, tenint en compte que el barem es basa en l,antiguitat 00(anys)00(mesos)00(dies). Aixi algu que tingui en antiguitat 000112 voldra dir que ha treballat   1mes i 12 dies
Regreso al contenido